Algebra 1 Ve srovnání s Algebra 2

Algebra I a algebra II spolu s geometrií tvoří základní osnovy středoškolské matematiky ve Spojených státech. Kurzy jsou velmi provázané, přičemž algebra II staví na znalostech nashromážděných v algebře I. Každý kurz trvá jeden akademický rok.

Studenti obvykle absolvují algebru I v prvním ročníku střední školy, takže kurz slouží jako úvod do pokročilejších kurzů, jako je geometrie, algebra II a předkalkula. Cílem kurikula standardní algebry I je poskytnout studentům základní znalost nástrojů algebraiky řešení problémů jako řešení lineárních rovnic s jednou nebo dvěma proměnnými nebo neznámými hodnotami v rovnice. Studenti se také naučí, jak manipulovat s exponenty - nebo čísly vynásobenými sami - a faktorovat rovnice s exponenciálními členy, nazývané polynomy, jejich přepisováním do jednodušších, ale ekvivalentních forem.

Algebra II staví na tématech algebry I tím, že učí studenty aplikovat algebraické uvažování na stále složitější problémy. V algebře II se studenti naučí aplikovat své dovednosti v řešení lineárních rovnic například na rovnice s více než dvěma proměnnými. Naučí se také složitější factoringové techniky a začnou pracovat na pokročilejších exponenciálních funkcích, jako jsou logaritmy. Dále studují iracionální a imaginární čísla jako „i“ - druhá odmocnina záporné 1.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer