Jak se zbavit druhé odmocniny v rovnici

Když jste se poprvé dozvěděli o čtvercových číslech jako 32, 52 aX2, pravděpodobně jste se dozvěděli o inverzní operaci čtvercového čísla, druhé odmocnině. Tento inverzní vztah mezi druhou mocninou čísel a druhou odmocninou je důležitý, protože v jednoduché angličtině to znamená, že jedna operace zruší účinky druhé. To znamená, že pokud máte rovnici s druhou odmocninou, můžete použít operaci „umocnění“ nebo exponenty k odstranění odmocniny. Existují však určitá pravidla, jak to udělat, spolu s potenciální pastí falešných řešení.

TL; DR (příliš dlouhý; Nečetl)

Chcete-li vyřešit rovnici s druhou odmocninou, nejprve izolujte druhou odmocninu na jedné straně rovnice. Poté zarovnejte obě strany rovnice a pokračujte v řešení proměnné. Na konci si nezapomeňte zkontrolovat svoji práci.

Před zvážením některých potenciálních „pastí“ řešení rovnice s druhou odmocninou v ní zvažte jednoduchý příklad: Vyřešte následující rovnici proX​:

Co když máte pod radikálním znaménkem (druhá odmocnina) složitější výraz? Zvažte následující rovnici. Stále můžete použít stejný proces jako v předchozím příkladu, ale tato rovnice zdůrazňuje několik pravidel, která musíte dodržovat.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer