Jak vypočítat úhel odpočinku

Nasypte suchý písek na hromádku na rovný povrch, aby se hromada seskupila shora. Výsledkem bude hromada s relativně kruhovou základnou, což usnadní měření.

Pomocí pravítka a svinovacího metru změřte výšku (h) hromady písku od vrcholu k zemi. Postavte pravítko vedle hromádky, aby bylo snadno čitelné. Opatrně vysuňte svinovací metr na horní část hromádky, aniž byste ji narušili, a na druhém konci svinovacího metru protáhněte pravítko. Při zachování úrovně měřicí pásky sledujte průsečík měřicí pásky s pravítkem. Napište hodnotu na papír. (Příklad: h = 12 palců.)

Pomocí pásky změřte vodorovnou vzdálenost (d) od středu hromádky k okraji. Umístěte metr na zem vedle hromádky. Zarovnejte jeden konec s jednou stranou hromady a natáhněte metr na druhý konec hromádky. Napište hodnotu na papír a vydělte 2. Získáte tak vzdálenost od středu hromádky k okraji. (Příklad: Celková vzdálenost na metru od jednoho konce hromady k druhému = 30 palců. Vydělte 2 a získáte 15 palců. Tedy d = 15 palců)

Rovnice pro výpočet úhlu odpočinku je: tan-1 (2h / d). Pomocí vědecké kalkulačky vynásobte výšku 2 a vydělte tuto hodnotu vzdáleností. Poté stiskněte klávesu inverzního opálení (nebo tan-1) a právě vypočítaná odpověď. Tím získáte úhel odpočinku, α.

instagram story viewer

Uhloměr položte na rovný povrch vedle hromady písku. Pomocí pravítka vytvořte přímku z vrcholu hromady písku dolů ze svahu. Přečtěte si úhel odpočinku a zapište hodnotu na papír.

Porovnejte vypočítaný úhel odpočinku z kroku 4 a naměřený úhel odpočinku z kroku 5. Pokud hodnoty nejsou od sebe navzájem do 1 stupně, opakujte krok 5.

Brian Baer píše od roku 1982. Jeho práce se objevily na webových stránkách, jako je eHow, kde se specializuje na technologie, management a obchodní témata. Baer má bakalářský titul v chemickém inženýrství na University of Arkansas a Master of Business Administration na University of Alabama v Huntsville.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer