Jak najít referenční číslo

Nalezení referenčního čísla v rovnici kalkulu může znamenat rozdíl mezi absolvováním úvodního testu a třídy kalkulu a opakováním kurzu. Referenční číslo je označeno jako nejkratší vzdálenost podél 360 ° kruhu jednotky mezi osou x a koncovým nebo koncovým bodem úhlu kruhu. Nalezení referenčního čísla vyžaduje, abyste porozuměli úhlům kružnice a radiánům kružnice z hlediska pí.

Seznamte se s úhly kruhů. Na grafované rovině se čtyřmi kvadranty jsou úhly kruhů rozděleny na číslice se symboly pí. Například 180 stupňů = pí, zatímco 360 stupňů = 2 pí.

Vypočítejte koncový bod rovnice. Terminál je souřadnice xay souřadnice vašeho úhlu kružnice. Vezměte úhel a zkontrolujte kruhové úhlové kolečko, abyste zjistili, jaký je váš koncový bod.

Vypočítejte referenční číslo. Referenční číslo se rovná pí - koncový bod. Například pokud váš koncový bod = 5 pi / 6, vaše referenční číslo = pi / 6. Pi by se rovnalo 6 pi / 6 a 6-5 = 1 nebo 1 pi / 6. Zjednodušte 1 pi / 6 na pi / 6.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer