Proč byste měli v experimentu testovat pouze jednu proměnnou najednou?

Vědecká metoda definuje soubor postupů a konvencí, které budou mít tendenci vytvářet stále přesnější teorie o tom, jak svět funguje. Experimenty prováděné podle vědecké metody hledají účinek, který má jedna proměnná na druhou. Izolace závislé proměnné je důležitá, protože objasňuje účinky procesu na vyšetřovanou nezávislou proměnnou.

TL; DR (příliš dlouhý; Nečetl)

Testování pouze jedné proměnné najednou umožňuje analyzovat výsledky experimentu a zjistit, nakolik jedna změna ovlivnila výsledek. Pokud testujete dvě proměnné najednou, nebudete moci zjistit, která proměnná byla za výsledek zodpovědná.

Proměnné

Proměnné jsou faktory experimentu, které se mohou změnit. Ve vědeckém experimentu existují tři typy proměnných: nezávislé, závislé a řízené proměnné. Vědec systematicky mění nezávislou proměnnou a měří účinky této změny na závislou proměnnou. Ostatní proměnné se nazývají řízené proměnné, protože experiment je navržen tak, aby je udržoval na neměnné hodnotě, známé jako „ovládání“ proměnné. Platný experiment by měl mít pouze jednu nezávislou proměnnou.

instagram story viewer

Účel nezávislé proměnné

Pokus se pokouší vysledovat kauzální vztah mezi dvěma faktory v přirozeném procesu, jako je například vliv teploty na rychlost určité chemické reakce. Chcete-li omezit měřené účinky na jediný kauzální vztah, je důležité vybrat jednu příčinu změny (dále jen nezávislá proměnná, například teplota) a jeden měřený efekt (závislá proměnná, například reakce) hodnotit). Povolení změny více proměnných vytváří spleť kauzálních vztahů a ztěžuje dohledání, která změna má jaký účinek.

Zmatek proměnných

Představte si experiment, jehož cílem je otestovat účinnost nového hnojiva. Pokud návrh zahrnoval dvě nezávislé proměnné, například změnou množství hnojiva a množství vody, které každá rostlina přijala, by bylo nemožné říci, zda nejzdravější rostliny rostly dobře díky hnojivu nebo jednoduše proto, že dostaly více vody než ostatní. Izolace jedné nezávislé proměnné umožňuje s jistotou přiřadit různé výsledky variacím tohoto faktoru.

Ovládání proměnných

Protože více nekontrolovaných proměnných zaměňuje výsledky experimentu, je důležité najít a ovládat všechny relevantní proměnné, které by mohly ovlivnit výsledek experimentu. Při navrhování experimentu pečlivě zvažte fyzické a environmentální faktory, které by mohly výsledky změnit, a vymyslete způsoby, jak je udržet konstantní. Prozkoumejte podobné experimenty, které provedli ostatní, abyste našli proměnné, které vám možná chyběly, a prostudujte běžné systémové chyby, které mohou zkreslit výsledky jakéhokoli experimentu.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer