Co je nominální proměnná?

Když vyplňujete průzkum, vaše odpovědi jsou často agregovány a podrobeny statistické analýze. Nominální proměnné se často shromažďují za účelem zařazení lidí do skupin. Nominální proměnné se tedy nazývají také kategorické proměnné.

Definice

Podle vědců z Kalifornské univerzity v Los Angeles obsahují nominální proměnné dvě nebo více kategorií bez přirozeného řazení kategorií. V zásadě označují údaje shromážděné ve studii.

Porozumění

Profesor univerzity v Delaware Dr. John H. McDonald poznamenává, že individuální nominální proměnná je obvykle jméno, nikoli číslo.

Příklady

McDonald zmiňuje společnou nominální proměnnou - pohlaví (muž nebo žena). Mezi další příklady patří politická příslušnost, barva vlasů a preference nápojů.

Prezentace

Nominální proměnné jsou často popisovány v procentech nebo proporcích, píše McDonald. Například když uslyšíte statistiku, že 42 procent respondentů bylo mužů a 58 procent žen, uvádí se součet nominální proměnné „pohlaví“.

Analýza

Je běžné, že výzkumní pracovníci převádějí měřené proměnné na nominální proměnné pro analytické účely. McDonald používá příklad seskupení lidí do skupiny „nízkého“ a „vysokého“ cholesterolu na základě jejich numerických hladin cholesterolu, což je měřená proměnná. Byl vytvořen mezní bod; všichni pod tímto číslem spadají do nízké skupiny a všichni výše patří do vysoké skupiny.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer