Jak vypočítat Juliánské datum

Juliánská data jsou založena na počtu dní od 1. ledna 4713 př. N. L. („Před běžnou érou“, která odpovídá BC), plus zlomek dne označený desetinnými čísly. Celý den trvá od poledne do poledne, takže 18:00 je čtvrt dne, nebo 0,25, zatímco půlnoc je půl dne, nebo 0,5, a 6:00 je tři čtvrtiny, nebo 0,75. Chcete-li vypočítat juliánské datum z moderního kalendářního data, jednoduše zjistíte, kolik dní uplynulo od roku 4713 př. N.l., a poté vypočítáte zlomky za jinou dobu než v poledne.

Počítejte počet let mezi 4713 př. N. L. A vaším aktuálním rokem. Například pokud převádíte datum v roce 2010, chcete počet let mezi 4713 př. N. L. A 2010. 4713 př. N. L. Do 0 nl je 4713 let a od 0 nl do roku 2010 je dalších 2010 let. Samotný 0 CE je také jeden rok. (CE znamená „běžná éra“ a odpovídá AD.) Váš celkový počet let je tedy 6724 let.

Spočítejte ty roky, které byly přestupnými roky. Před rokem 1582 byl každý čtvrtý rok přestupným rokem. Po roce 1582 byly čtvrté roky, které spadaly na změny století, vynechány jako přestupné roky, pokud to nebyly čtyři stý rok - například 1600 a 2000 byly přestupnými roky, ale 1700, 1800 a 1900 tomu tak nebylo.

instagram story viewer

Vynásobte počet přestupných let o 365 a počet přestupných let o 366. Sčítejte dva součty dohromady za celkový počet dní ve všech letech. Odečtěte 10 dní, abyste zohlednili přechod typu kalendáře z Julian na Gregorian v roce 1582.

Počítejte počet dní mezi 1. lednem a vaším aktuálním dnem roku. Například pokud převádíte datum 28. února, mezi 1. lednem a 28. únorem je 59 dní. Přidejte to k celkovému počtu dní. Pro přestupné roky nezapomeňte přidat den navíc 29. února.

Počítejte počet sekund od poledne. Pokud je váš čas mezi půlnocí a polednem, chcete počet sekund od včerejšího poledne. Pokud je váš čas například 18:25:15, od poledne uplynulo 23 115 sekund. Pokud máte čas 6:25:15, mezi polednem předchozího dne a půlnocí uplynulo dalších 43 200 sekund, což vám dává celkem 66 315 sekund.

Vydělte počet sekund 86 400 - celkový počet sekund za celý den. Například na 18:25:15 vám 23 115 děleno 86 400 dává denní zlomek 0,2675. V 6:25:15 je 66 315 děleno 86 400 0,7675. Přidejte toto k celkovému dni za plně převedené juliánské datum.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer