Algebraické projekty pro střední školy

Pojmy algebry se mohou zdát abstraktní - a většinou jimi jsou - ale projekty, které studenty pohnou a přemýšlejí, vytvářejí multimodální způsoby učení, díky nimž jsou tyto pojmy konkrétnější. Zapojte své studenty do projektů, které osvětlují aplikace algebraických konceptů v reálném světě a zvyšují porozumění. Tyto projekty můžete přizpůsobit různým úrovním zvládnutí podle potřeb každého studenta.

Projekty lineárních funkcí: Hledání sklonu

Studenti začínají na střední škole hledat sklon a grafy lineárních rovnic a pokračují v průběhu střední školy. Chcete-li prozkoumat aplikace sklonu v reálném světě, vytvořte úkol, ve kterém studenti změří sklon. Studenti alabamské školy zdůraznili význam tohoto konceptu a změřili sklon ramp a porovnali strmost se standardy pro rampy pro invalidní vozíky.

Vaše třída může také použít kroky k měření nárůstu běhu a k výpočtu rychlosti změny schodiště nebo tribun na kampusu. Vyučte studenty, aby vysvětlili, jak jsou náběh a rychlost změny stejné, a také to, jak tyto informace zobrazit v rovnici a grafu.

instagram story viewer

Projekty pro psaní rovnic

Navrhněte projekt psaní lineárních rovnic z grafu nebo dat shromážděných z pozorování skutečného světa. Studenti mohou zaznamenávat skutečné scénáře ve svém vlastním životě po definovanou dobu, které zahrnují konstantu a rychlost změny.

Abyste studentům pomohli napsat rovnici z grafu, dejte jim pokyn, aby navrhli obrázek na rovině souřadnic, a poté identifikujte rovnici každé přímky a paraboly. Učitelé algebry na střední škole Piedra Vista v Novém Mexiku zadali projekt, ve kterém studenti navrhli logo pro společnost se stanoveným počtem čar, kruhů a kvadratik. Studenti identifikovali rovnici každé čáry, kruhu a paraboly v logu. Ve spolupráci se studenty zahrňte kreativní způsoby, jak prezentovat svá zjištění.

Systémy projektů rovnic

Vyučte studenty, aby odebírali data pro dvě proměnné a napsali rovnici, která data reprezentuje. Studenti pak řeší, aby našli řešení systému. Těmito proměnnými mohou být platby za služby, které zvyšují celkové náklady, například měsíční účet za kabel plus jednotlivé poplatky za filmy na vyžádání nebo poplatek za pronájem auta plus denní pojištění. Vyzvěte studenty, aby reprezentovali data v grafu pro ilustraci řešení.

Jeden školní projekt v Northwest Independent School District v Texasu umožnil studentům porovnat dva různé plány sledováním účtů za mobilní telefony který zahrnoval měsíční poplatek a cenu za textovou zprávu nebo náklady na dvě různá auta na základě platby za auto a náklady na benzín v mílích za galon. Studenti napsali rovnice, které představovaly celkové náklady na účet za mobilní telefon nebo měsíční výdaje za auto, a vytvořili grafy, aby zjistili, kdy budou náklady stejné.

Skutečné kvadratické rovnice

Navrhněte projekt, ve kterém studenti analyzují skutečný objekt ve tvaru paraboly, aby kvadratické rovnice byly méně abstraktní. Zdůrazněte, jak by studenti měli určit osu symetrie skutečného objektu, a to jak nakreslením, tak transpozicí do souřadnicové roviny. Zdůrazněte také, jak identifikovat rovnici, která představuje objekt.

Třída Algebra 2 na střední škole Malden v Massachusetts navrhla projekt kolem schématu mostu Golden Gate. Mezi další možnosti patří McDonaldovy zlaté oblouky nebo vodní cesta z hadice. Studenti mohou také postavit fyzický objekt pomocí kvadratické rovnice s přesnou osou symetrie a odpovídajícími uspořádanými páry.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer