Co jsou aplikace ve vědeckém projektu?

Ať provedete jakýkoli typ vědeckého projektu, bude následovat proces známý jako vědecká metoda. Vědecká metoda hledá vztahy příčiny a následku v přírodě, například to, jak změny v něčem způsobí, že se bude chovat něco jiného. To pomáhá lidem učit se a odpovídat na otázky o světě, ve kterém žijí.

TL; DR (příliš dlouhý; Nečetl)

Vědecká metoda používaná ve vědeckých projektech obsahuje několik kroků. Součástí vašeho závěru může být aplikace ze skutečného světa, která vysvětluje, jak mohou být výsledky vašeho experimentu aplikovány na společnost.

Kroky vědeckého projektu

Počet kroků ve vědeckém projektu se liší od jednoho k druhému, v závislosti na úrovni schopností a časových omezeních, ale ve většině případů budete postupovat podle standardních kroků v určitém pořadí. Nejprve položíte otázku (obvykle začínající tím, jak, co, kdy, kdo, kterou, proč nebo kde) na něco, co můžete měřit. Dále přichází výzkumná část, kde najdete nejlepší způsob, jak dělat věci, abyste se vyhnuli opakování minulých chyb. Když máte svůj výzkum, můžete navrhnout hypotézu, poučený odhad toho, co očekáváte, např. „Pokud uděláte X, pak se stane X,“ proveďte experiment, který otestuje hypotézu.

instagram story viewer

Je důležité provést spravedlivý experiment, kdy se mění pouze jeden faktor, nezávislá proměnná, a to při současném zachování všech ostatních podmínek, závislých proměnných. Také byste měli experimenty mnohokrát opakovat, abyste se ujistili, že počáteční výsledky nebyly náhodou. Zaznamenejte svá pozorování, analyzujte, co data znamenají, a dospějte k závěru, jako byste přijali nebo odmítli svou hypotézu?

Aplikace vědeckých projektů

Součástí vašeho závěru může být přihláška. Toto je skutečný světový důsledek toho, co objevil váš experiment. Jinými slovy, jak váš vědecký projekt souvisí se skutečným životem a širším vědeckým oborem? Jak mohou výsledky vašeho experimentu platit pro společnost? Například v experimentu o tom, kolik plynových kvasinek vyprodukuje v různých prostředích, vaše aplikační sekce může mluvit o tom, jak tyto vědecké principy mohou optimalizovat kynutí těsta a vyrábět lepší pečivo. Experiment o rychlosti absorpce vody chloridem vápenatým v různých prostředích může pomoci vytvořit přirozenou a levnější alternativu odvlhčovače k ​​elektrickému odvlhčovači. Experiment o nebezpečí používání mobilního telefonu při řízení (testováno pomocí počítačové videohry pro řízení) může vzdělávat veřejnost, měnit právní předpisy a zachraňovat životy.

Teachs.ru
  • Podíl
instagram viewer