Разликите между кубчета и правоъгълни призми

Правоъгълните призми са шестоъгълни полигони; триизмерни форми, от които всички страни се срещат под ъгъл от 90 градуса, като кутия. Кубчетата са специален вид правоъгълна призма, на която всички страни са с еднаква дължина; това е ключовата разлика между кубчета и други правоъгълни призми. Разбирането на тази разлика може да направи откриването на други неща за тези форми - като как да се измерват техните обеми и повърхности - да стане съвсем просто.

Размери

Правоъгълните призми - с включени кубчета - имат три измерения: дължина, ширина и височина. Поставете призма на равна повърхност и я погледнете. С лице към призмата, страна, която се движи назад отпред, е дължината, страна, която минава отляво надясно, е ширината и страна, която се движи нагоре и надолу, е височината.

Идентификация

Подобно на квадрат, всички страни на куба са с еднаква дължина, което означава, че дължината, ширината и височината му са равни. Правоъгълните призми, които не са кубчета, могат да имат еднакви две от тези измерения (което я прави "квадратна призма") или и трите могат да бъдат различни. Тези форми попадат в категория, наречена „кубоиди“. Докато не се запознаете с основните им характеристики, най-добрият начин да различите тези два полигона е да сравните техните страни.

instagram story viewer

Изчисляване на повърхността

Повърхността на многоъгълник е общата площ на всички плоски лица на фигурата. Основната формула за намиране на повърхността на кубоид (включително правоъгълни призми и кубчета) е:

Повърхност = 2xдължина + 2xширина + 2xвисочина или стенография, A = 2L + 2W + 2H

Тъй като кубът има еднакви измервания за дължина, ширина и височина, площта на повърхността може да бъде намерена чрез пряк път; просто направете първото изчисление (2L, например) и го умножете по 3; или шест пъти дължината на която и да е страна.

Изчисляване на обема

Обемът на многоъгълник е количеството пространство вътре във формата. Помислете за обема така: Колко вода би задържал този многоъгълник, ако го напълните до ръба? Формулата за намиране на обема за всички кубоиди е:

Обем = дължина х ширина х височина или V = LWH

Подобен пряк път съществува за намиране на обема на куб. Умножете измерването на страните на куба до степента на три или го "кубирайте". Например, ако страните на куб измерват 3 инча, изчислете 3 ^ 3 = 27 кубически инча.

Teachs.ru
  • Дял
instagram viewer