Как да намерим диаметъра и радиуса на окръжността

Диаметърът на кръга е разстоянието през кръг директно през центъра му. Радиусът е половината от диаметъра при измерване. Радиусът измерва разстоянието от самия център на окръжността до всяка точка на окръжността. Можете да изчислите някое от измерванията, ако имате обиколката на кръг. Обиколката е общото разстояние около кръг. Обиколката на кръг е равна на диаметъра на окръжността, умножен по pi, който е 3,14159.

Вземете обиколката на кръг и го разделете на Pi. Например, ако обиколката е 12,56, бихте разделили 12,56 на 3,14159, за да получите 4, което е диаметърът на кръга.

Проверете вашите изчисления за точност. Работете през резултатите си назад, за да проверите вашите констатации. Използвайте “D = R x 2”, в което “D” е равно на диаметър, а “R” е равно на радиус, за да решите диаметъра, като използвате числата, които сте получили по-рано. След това използвайте “C = pi x D”, в който “C” е равна на обиколката, за да решите за обиколката. Ако всичко се провери, вашите изчисления са правилни, но ако не, трябва да преработите формулите отново от самото начало, за да потърсите грешката си.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Дял
instagram viewer