Как да намерим височината на един квадрат

Квадратът е четиристранна, двумерна форма. Четирите страни на квадрата са еднакви по дължина и всичките му ъгли са 90 градуса или прави ъгли. Квадратът може да бъде правоъгълник (всички ъгли от 90 градуса) или ромб (всички страни са с еднаква дължина). Можете да направите квадрат, толкова голям или малък, колкото искате; страните винаги ще бъдат с еднаква дължина, а квадратът винаги ще има четири прави ъгъла.

Определете дали можете да използвате тригонометрия, за да намерите височината на квадрата. Можете да използвате тригонометрия само ако имате измерване на дължината за диагоналната линия, която може да раздели квадрата на два равни триъгълника. Необходими са ви три части информация, за да използвате тригонометрията. Всяка комбинация от три ъгъла или страни ще ви помогне да намерите другите липсващи измервания за останалите ъгли или страни. Двете изключения са само трите измервания на ъгъла или имат само един ъгъл и две страни.

Определете кои части информация имате. Ако имате дължината на диагоналната линия, ще можете да определите височината на квадрата. Познаването на квадратите има четири прави ъгъла, вие също трябва да използвате два ъгъла. Диагоналната линия реже правия ъгъл на два равни ъгъла, половината от правия ъгъл. Това е 45 градуса.

instagram story viewer

Използвайте косинус, за да намерите височината на липсващата страна. Косинусът на ъгъла е равен на съседната страна, разделен на хипотенузата. Написано е: cos (ъгъл) = h / хипотенуза. Като пример, ъгълът, който трябва да се използва тук, е един от ъглите от 45 градуса, създадени от диагоналната линия. Съседната страна е нашата неизвестна - височината на квадрата. Хипотенузата е най-дългата страна на триъгълника, дължината на диагонала, която разделя квадрата на два равни триъгълника.

Настройте вашето уравнение, където "h" е равно на неизвестната височина на квадрата, а хипотенузата е равна на 50. Косинус (45 градуса) = h / 50.

Използвайте научен калкулатор, за да разберете какъв е косинусът от 45. Отговорът е .71. Сега уравнението гласи .71 = h / 50. Това число ще се промени, ако ъгълът е различно измерване; но за квадратите това винаги ще бъде числото, тъй като формата вече не е квадрат, ако няма четири прави ъгъла.

Използвайте алгебра, за да решите неизвестното „h“. Умножете двете страни по 50, за да изолирате "h" само по себе си от дясната страна на уравнението. Това обръща 50-те, разделени на "h". Сега имате 35,35 = h, където диагоналната линия е равна на 50. Височината на квадрата е 35,35. Използвайте кои единици е посочена дължината на диагоналната линия. Това може да са сантиметри, инчове или крака.

Неща, от които ще се нуждаете

  • Хартия
  • Молив
  • Научен калкулатор

Съвети

  • Можете също така да измерите височината на квадрата, ако той е оразмерен правилно.

Teachs.ru
  • Дял
instagram viewer