Що таке параметричні та непараметричні тести?

У статистиці параметричні та непараметричні методології відносяться до тих, у яких набір даних має нормальну проти ненормальний розподіл, відповідно. Параметричні тести роблять певні припущення щодо набору даних; а саме, що дані беруться із сукупності із специфічним (нормальним) розподілом. Непараметричні тести роблять менше припущень щодо набору даних. Більшість елементарних статистичних методів є параметричними, а параметричні тести, як правило, мають більшу статистичну потужність. Якщо неможливо зробити необхідні припущення щодо набору даних, можна використовувати непараметричні тести. Тут вас ознайомлять із двома параметричними та двома непараметричними статистичними тестами.

Параметричний тест для незалежних вимірів між двома групами: t-тест

Це дівчина вчиться додавати.

•••Марка X Pictures / Марка X Pictures / Getty Images

T-тест використовується для порівняння засобів двох наборів даних, коли дані зазвичай розподіляються. Дві групи даних повинні бути незалежними одна від одної. Статистика t дорівнює різниці між груповими середніми значеннями, поділеною на стандартну похибку різниці між груповими середніми значеннями.

instagram story viewer

Тест параметричної кореляції: Пірсон

Це графік, що відображає статистичні дані.

•••Thinkstock Images / Comstock / Getty Images

Типовим параметричним методом вимірювання кореляції між двома змінними є кореляція продукту і моменту Пірсона. Дві змінні, x та y, повинні бути нормально розподілені. Розраховується середній та дисперсійний показник змінних. Тоді кореляцію можна обчислити як коваріацію між двома змінними, поділену на добуток їх стандартних відхилень.

Непараметричний кореляційний тест: Спирмен

Це людина, яка аналізує статистичні дані.

•••Goodshoot / Goodshoot / Getty Images

Коефіцієнт кореляції рангу Спірмена подібний до коефіцієнта Пірсона, але використовується, коли дані є порядковими (зазвичай це категоричні дані, встановити в положення за якоюсь шкалою), а не інтервал (дані, виміряні по шкалі, де всі точки даних рівновіддалені від інший). Цей тест, по суті, працює так само, як і тест кореляції Пірсона, лише дані спочатку повинні бути ранжировані.

Непараметричний тест для незалежних вимірів між двома групами: тест Манна-Уітні

Існує багато типів даних, і, отже, багато різних статистичних методів.

•••Джон Фокс / Stockbyte / Getty Images

Тест Манна-Уітні використовується для порівняння засобів між двома групами порядкових (отже, непараметричних) даних. Статистика Манна-Уітні (U) обчислюється шляхом розміщення всіх даних (балів) у порядку ранжування. Тоді U - сума чисел балів експериментальної групи, які менше, ніж у кожної контрольної групи.

Teachs.ru
  • Поділитися
instagram viewer