Hur man justerar flödesreglerventiler

Lossa eller lås upp justeringshållarlåset på en flödesventil. Använd önskad nyckel för vissa låsventiler. Vrid låsmuttern mot andra för hand eller med en skiftnyckel.

Vrid flödesreglerventilerna medurs för att minska genomflödet. Vrid ventilreglagen till helt medurs för att tillfälligt stänga ventilerna som en referens för att öppna dem igen från stängt läge. Särskilda flödesreglerande ventiler på maskiner och gasdispensrar är inte avsedda att fungera som en avstängningsventil genom att lämnas i av-läge.

Öppna en flödesreglerventil genom att vrida den moturs. Använd det rekommenderade antalet varv eller fraktionsvarv för att öppna ventilen för önskat tryck. Ställ in ventilen på önskat tryck genom att vrida den till en specifik inställning eller genom att mäta med en tryckmätare nedströms.

Lås eller dra åt ventilkontrollerna med justeringshållaren. Gör hand- och skiftnyckeljusteringar tätt nog för att förhindra att muttern lossnar vid normal användning.

Jonra Springs började skriva 1989. Han skriver fiktion för barn och vuxna och bygger på erfarenheter inom utbildning, försäkring, byggande, flygmekanik och underhållning för att skapa innehåll för olika webbplatser. Springs studerade fri konst och datavetenskap vid College of Charleston och Trident Technical College.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer