Fördelar och nackdelar med en lådtomt

En ruttdiagram, även känd som en ruta och en whisker-plot, är en typ av diagram som visar en sammanfattning av en stor mängd data i fem siffror. Dessa siffror inkluderar medianvärden, övre kvartilen, nedre kvartilen, minimivärden och maximala datavärden. Liksom med många statistiska grafer har rutan för plotdiagram fördelar och nackdelar.

TL; DR (för lång; Läste inte)

Box- och whisker-plottar hanterar stora data utan problem, men de behåller inte de exakta värdena och detaljerna i distributionsresultaten. Dessa diagram ger en tydlig sammanfattning av stora mängder data.

Hanterar stora data enkelt

På grund av den femsiffriga datainsammanfattningen kan en ruttdiagram hantera och presentera en sammanfattning av en stor mängd data. En ruttdiagram består av medianen, som är mittpunkten för dataområdet; de övre och nedre kvartilerna, som representerar siffrorna ovanför och under de högsta och nedre kvartalen av datan och minimi- och maximivärdena. Att organisera data i en ruta med hjälp av fem nyckelbegrepp är ett effektivt sätt att hantera stora data som är alltför oöverskådliga för andra grafer, såsom linjediagram eller stam- och bladritningar.

instagram story viewer

Exakta värden kvarstår inte

Rutdiagrammet behåller inte de exakta värdena och detaljerna i distributionsresultaten, vilket är ett problem med att hantera så stora mängder data i denna graftyp. En ruttdiagram visar bara en enkel sammanfattning av resultatfördelningen, så att du snabbt kan se den och jämföra den med andra data. Använd en ruttdiagram i kombination med en annan statistisk grafmetod, som ett histogram, för en mer grundlig och mer detaljerad analys av data.

En tydlig sammanfattning

En kartplottning är ett mycket visuellt effektivt sätt att visa en tydlig sammanfattning av en eller flera datauppsättningar. Det är särskilt användbart för att snabbt sammanfatta och jämföra olika uppsättningar resultat från olika experiment. I ett ögonblick tillåter en ruttdiagram en grafisk visning av resultatfördelningen och ger indikationer på symmetri i data.

Visar Outliers

En ruttdiagram är en av mycket få statistiska diagrammetoder som visar outliers. Det kan finnas en avvikare eller flera avvikelser inom en uppsättning data, som förekommer både under och över minimivärdet och det maximala datavärdet. Genom att utvidga de mindre och större datavärdena till maximalt 1,5 gånger intervallet mellan kvartiler, ger ruttdiagrammet outliers eller obskyra resultat. Eventuella resultat av data som faller utanför minimi- och maximivärden som kallas outliers är lätta att bestämma i en diagramdiagram.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer