Vad är syftet med faktoranalys?

Faktoranalys är en statistisk datareduktions- och analysteknik som strävar efter att förklara korrelationer mellan flera resultat som ett resultat av en eller flera underliggande förklaringar eller faktorer. Tekniken involverar datareduktion, eftersom den försöker representera en uppsättning variabler med ett mindre antal.

Fungera

Faktoranalys försöker upptäcka de oförklarliga faktorer som påverkar samvariationen mellan flera observationer. Dessa faktorer representerar underliggande begrepp som inte kan mätas tillräckligt med en enda variabel. Till exempel kan olika mått på politiska attityder påverkas av en eller flera bakomliggande faktorer.

Betydelse

Faktoranalys är särskilt populärt i undersökningar, där svaren på varje fråga representerar ett resultat. Eftersom flera frågor ofta är relaterade kan bakomliggande faktorer påverka ämnesvaren.

Överväganden

Eftersom syftet med faktoranalys är att avslöja underliggande faktorer som förklarar korrelationer mellan flera resultat, är det viktigt att de studerade variablerna är åtminstone något korrelerade; annars är faktoranalys inte en lämplig analytisk teknik.

instagram story viewer

Varning

Faktoranalys kräver användning av en dator, vanligtvis med ett statistiskt program, till exempel SAS eller SPSS. Kalkylprogrammet Excel kan inte genomföra faktoranalys utan ett program som utökar dess statistiska kapacitet.

Förebyggande / lösning

Ett program som gör det möjligt för Excel att genomföra mer komplex statistisk analys, till exempel faktoranalys, är XLStat, som kan köpas online.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer