Hur man hittar summan eller skillnaden mellan matematikproblem

Matematiska problem är olika och kan variera i komplexitet, från enkel aritmetik till de övre nivåerna av kalkylen. Att förstå hur man beräknar summan eller skillnaden mellan siffror är grunden för många högre nivåproblem och en viktig färdighet i sig. När dessa siffror läggs samman (representerade av "+" -tecknet kallas det resulterande svaret "summan". När ett tal subtraheras från ett annat nummer (representerat av "-" tecknet) är resultatet känt som "skillnad."

Följ arbetsordningen och börja med att slutföra matematik inom parentes. Till exempel, om matematikproblemet är 2 + 2 (4-1), subtraherar du först 1 från 4. Använd en miniräknare eller gör beräkningarna i huvudet eller på papper.

Lägg till och subtrahera de återstående siffrorna i matematikproblemet. Summan kommer att bli resultatet av att lägga till siffror, medan skillnaden kommer att vara resultatet av att man subtraherar dem. Till exempel, i matematikproblemet 4 + 3 - 5 kommer summan av 4 och 3 att vara 7 och skillnaden mellan 7 och 5 blir 2. I detta exempel är 2 det sista svaret på matematikproblemet.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer