Vad är skillnaden mellan ändlig matematik och förberäkning?

Ändlig matematik och precalculus refererar båda till matematik före calculus. Ändlig matematik är dock en avgörande titel som representerar matematik före kalkyl, medan precalculus definieras snävare som den algebrakunskap som krävs för att utföra kalkyl, ofta kallad algebra 3. Om du tänker gå vidare till kalkyl och därefter rekommenderas precalculus, om inte nödvändigt, över begränsad matematik på grund av skillnaden i algebrafärdigheter som du fått under kursen.

TL; DR (för lång; Läste inte)

Om du ska studera kalkyl är en precalculus-kurs oerhört hjälpsam för att förbereda dig för att göra några stora konceptuella steg. Om du inte går vidare till kalkyl kan en ändlig matematikkurs vara mer användbar omedelbart, beroende på dina karriärplaner.

Förstå kalkyl

Om du förstår kalkyl är det lättare att förstå ändlig matematik och precalculus, eftersom de två sistnämnda helt enkelt är vad kalkyl inte är. Calculus är nästa avancerade klass efter algebra och precalculus, och det introducerar eleverna till de stora konceptuella sprången av differentiering och integration. Differentiering låter dig ta isär matematiska funktioner för att förstå deras beteende, medan integration låter dig sätta ihop dem igen och lägga till små siffror. Du måste ha starka algebrafärdigheter för att lyckas med kalkylen.

instagram story viewer

Målet med ändlig matematik

I ändliga matematikklasser är målet att ge eleverna tillräckligt med information för att använda matematisk analys i den verkliga världen, på jobbet eller hemma. Ämnen som omfattas inkluderar matrisalgebra, sannolikhet, statistik, logik och diskret matematik. Du lär dig enkla, omedelbart användbara sätt att räkna, beräkna, lägga till, subtrahera, multiplicera och dela. Medan framgång i ändlig matematik kan vara oerhört hjälpsam i den verkliga världen, förbereder det dig inte nödvändigtvis för en fullständig räkneklass.

Värdet av Precalculus

Precalculus, även kallad algebra 3, är den högsta nivån av algebra som du kan ta innan du går in i kalkylen. I den här kursen blir du bekväm med kvantitativ läskunnighet och logik, såsom algoritmer, logik och bevis, funktioner, geometri, trigonometri, statistik och sannolikhet. Du lär dig att skapa relationer mellan siffror på ett sätt som ger dig mer information om vad siffrorna betyder. Det kan till exempel innebära att man löser en okänd variabel genom att konstruera en ekvation. Du blir också bekvämare att manipulera de variabler som står för okända nummer.

Viktiga skillnader

Skillnaderna mellan ändlig matematik och precalculus är nyanserade, ofta dolda i detaljerna i de två kurserna. Du kommer att få ett bredare utbud av matematisk kunskap inom ändlig matematik, men inte all denna kunskap är användbar i kalkyl. I precalculus görs allt som lärs ut i avsikt att det hjälper dig i calculus. När du sedan går på en kalkylkurs ser du hur nödvändig den bakgrunden i algebra och kritiskt tänkande har blivit. I ändlig matematik och till och med precalculus kan vissa elever memorera mönster och klara klassen. Men på grund av kalkylens natur och nivån på integrerat tänkande mellan begrepp, du måste visa en djupare förståelse för teorin bakom matematiken för att lyckas i en beräkning klass.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer