Hur fungerar pH-buffertar?

Det är viktigt att veta att en pH-buffert är ett ämne som motstår en förändring i pH när små mängder av en syra eller en bas tillsätts till den. Med andra ord kan det göra en syra mindre sur och en bas mindre basisk. En pH-buffert innehåller molekyler som kan binda till andra molekyler i en syra eller en bas för att neutralisera dem.

När en pH-buffert reagerar med en syra, binder molekyler i bufferten till de lösa vätemolekylerna i syran. Eftersom vätemolekyler är det som gör en lösning sur, minskar borttagningen av dessa molekyler genom bufferten styrkan av surheten i lösningen.

På liknande sätt, när en pH-buffert reagerar med en bas, binder molekyler i bufferten till de lösa hydroxidmolekylerna i syran. Eftersom hydroxidmolekyler är det som gör en lösning basisk, gör borttagningen av dessa molekyler genom bufferten lösningen mindre basisk.

Alla vet att träning är bra för kroppen. Kanske mindre känt är det faktum att för mycket träning faktiskt kan skada kroppen. När du tränar ökar kroppens ämnesomsättning och producerar koldioxid och väte i dina muskler. Dina muskler förbrukar också syre. Dessa två processer gör att mjölksyra släpps ut i blodomloppet, vilket allvarligt kan ändra blodets pH. Ditt blods pH bör helst vara 7,4. Om det sjunker under 6,8 kan resultaten vara dödliga. Förstå att pH-buffertar i kroppen neutraliserar mjölksyran, vilket säkerställer att ditt blods pH förblir på en hälsosam nivå.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer