Vad betyder neutralisering?

Neutralisering handlar om att hitta en balans mellan material. I kemi är en neutraliseringsreaktion den reaktion som sker mellan en syra och en bas. Det finns alla möjliga olika sätt att dessa reaktioner inträffar både i vetenskapliga laboratorier och i hela världen.

TL; DR (för lång; Läste inte)

En neutraliserad lösning inom kemi hänvisar till reaktionen mellan en syra och bas som resulterar i en neutral balans, eller ett mått på 7 på pH-skalan.

Neutralisering inom kemi

Inom kemi mäts alla kemiska föreningar med en pH- eller "potential av väte" -skala. Skalan mäter från 0 till 14. Frätande ämnen som syror och baser definieras av mängden vätejonaktivitet som de avger när de löses i vatten och sedan delas ämnena upp i två kategorier. De som mäter från 0 till nästan 7 betraktas som syror och de från strax över 7 till 14 anses baser.

Att sitta rätt vid en pH-nivå på 7 är rent vatten. En sur substans lägre än 7 bryts sedan isär i vatten för att bilda en positiv vätejon i det vattnet. Vanliga starka syror inkluderar saltsyra, salpetersyra och svavelsyra.

instagram story viewer

Baser, vid en pH-nivå högre än 7, bildar en negativt laddad hydroxidjon när de går sönder i vatten. Vanliga baser inkluderar natriumhydroxid och kaliumhydroxid.

Neutraliseringsteori

Termen neutralisering avser en situation där en reaktion inträffar som ger en lösning utan överskott av väte eller hydroxidjoner. Varje ämne börjar med sina egna egenskaper som placerar det i syra- eller baskategorin. Men när de kommer ihop i en neutraliseringsreaktion avbryter syrorna och baserna varandra för att producera en neutral substans med en pH-balans på 7.

Exempel på neutralisering

Den mest naturliga formen av en neutraliseringsreaktion ser ut som ekvationen för rent vatten, vilket är:

Syra + bas → Vatten + salt

Tänk på att salt i kemi inte bara hänvisar till de saker du stänker på maten. Där hänvisar det helt enkelt till den förening som kan skapas genom neutraliseringsreaktionen mellan en syra och en bas.

Men neutraliseringsreaktioner kan avse mer än bara vatten. Det finns många praktiska neutraliseringstekniker som människor använder för att balansera ämnen för att göra vardagen lite enklare. Till exempel kan de flesta växter inte växa bra i jord som är naturligt sur. Så, jordbrukare lägger till gödselmedel som är tunga i baser som kalksten för att neutralisera jordens surhet.

Antacida läkemedel är ett annat exempel på neutralisering. Människor vänder sig till dessa receptfria läkemedel när de upplever halsbränna eller matsmältningsbesvär. Halsbränna är lite felaktigt, eftersom det faktiskt orsakas av ett överskott av magsyror, inte av någon oegentlighet i ditt hjärta. Ett brett utbud av mat och dryck, inklusive rött vin, kryddig mat, citrus och koffein kan alla orsaka magsyra att byggas upp hos vissa människor. Populära antacida på marknaden, såsom Alka-Seltzer, Magnesia-mjölken och Pepto-Bismol behandlar alla magsyra med en dos svaga, lätt smältbara baser för att neutralisera den extra syran i din mage. De vanligaste som används är hydroxider, karbonater och bikarbonater.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer