Effekten av PH på fotosyntesens hastighet

Fotosyntes, processen genom vilken växter skapar sin mat, kan påverkas av förändringar i pH i bladen. PH är måttet på surhetsgraden i en lösning, och det kan ha stor effekt på många biologiska processer.

PH-skalan

PH-skalan varierar från 0 till 14, med 7 som neutrala. Mätningar under 7 indikerar surhet och mätningar över 7 indikerar att en lösning är basisk eller basisk.

PH och biologiska processer

Förändringar i pH påverkar alla biologiska processer, främst genom dess inflytande på enzymer. Enzymer är viktiga \ "arbetare \" i celler som är inaktiverade av extrema pH-värden.

Den optimala PH för fotosyntetiska enzymer

RuBisCO är det viktigaste kolfixeringsenzymet i fotosyntesprocessen och fungerar optimalt vid ett pH på 8.

Effekten av att höja eller sänka PH

Att höja eller sänka pH från 8 kommer att påverka hastigheten för fotosyntes negativt eftersom RuBisCO börjar arbeta långsammare. När pH når 6 på lågsidan och 10 på högsidan kommer RuBisCO att sluta fungera helt.

Andra överväganden

Förutom RuBisCO finns det många enzymer och proteiner involverade i fotosyntetiska processen; alla påverkas negativt av höjning eller sänkning av pH från den optimala nivån.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer