Hur man beräknar koncentration

I geometri är koncentricitet kvaliteten på inbäddade cirklar som har samma centrum. Inom industrin är koncentricitet ett mått på beständighet av rör- eller rörväggtjocklek. Sådan beständighet är önskvärd av olika skäl i olika situationer. Jämnhet av väggtjocklek är önskvärd för integritet om tryck kommer att appliceras på slangen. Om slangen måste snurras kan variationer i väggtjocklek orsaka skum.

Formeln för beräkning av koncentritet är enkel. Den svåra delen är att se till att kartläggningen av rörväggens varierande tjocklek är tillräckligt omfattande.

Till exempel, i diagrammet, markerar de streckade linjerna tvärsnitten av den tunnaste och tjockaste väggen. Om det behövs kan dessa punkter göras genom försök och fel med hjälp av en mikrometer. Om du vet hur du använder en, försök göra det med en optisk komparator.

Antag till exempel att toleransen är 70%. Koncentricitet får inte gå under denna tolerans. Antag att Wmin är 0,25 mm och Wmax är 0,30 mm. Då är C = 83%, toleransen uppnås och röret anses vara tillräckligt koncentriskt.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer