Vad är en skärplanlinje?

Ingenjörer använder skärplanplaner på de planer de ritar för att skilja vad som finns i ett föremål och vad som ligger utanför det. Skärplanlinjen delar objektet och ger en bild av dess inre funktioner. Skärning av plana linjer och inredningsdetaljerna på objektet som de delar upp är aldrig i samma färg som resten av planen.

Ingenjörer kan manuellt rita skärplanlinjer på sin design med papper, penna eller penna, en linjär linjal eller T-rutor. Idag görs de flesta skärplanlinjer elektroniskt, med ingenjörer som använder datorstödd design för att skapa dem.

Skärande planlinjer är tjocka linjer som löper genom mitten av objektet som inredningen vill ge en inre vy av. Två vinkelräta linjer med pilar som visar i vilken riktning det inre av objektet ska ses ritas i slutet av linjen.

Inom teknikområdet har två former av skärplanlinjer godkänts för användning på planer. En serie med jämnt fördelade streck med pilar i slutet omfattar den första godkända formen. I den andra formen växlas par med långa streck med korta streck för att bilda en skärplanlinje.

instagram story viewer

På tekniska planer som innehåller många linjer kan skärplanlinjer ändras genom att ta bort streck i vardera änden.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer