Hur man gör en tvärprodukt på en TI-83

Korsproduktmatematik är en avancerad binär operation, även känd som en vektorprodukt. Att lösa ett tvärproduktproblem är komplext och görs bäst med en grafkalkylator. Medan miniräknare som kan 3D-diagram är perfekta för att lösa tvärprodukter, är de ofta dyra och opraktiska för genomsnittskonsumenten. Genom att skapa ett enkelt program på TI-83 kan du lösa en tvärprodukt utan en 3D-räknare.

Välj "PRGM" och "ENTER" för att starta ett nytt program.

Mata in "Fråga" genom att välja "PGRM", "Högerpil" och "2" följt av "A", "B" och "C." Din skärm visas som ": Prompt A, B, C."

Välj "ENTER" och upprepa steget ovan medan du ersätter "D", "E" och "F" för de tidigare bokstäverna som matades in.

Tryck på "ENTER" och mata in ekvationen, "AE-BD = Z."

Tryck på "ENTER" igen och mata in ekvationen "CD-AF = Y."

Tryck på "ENTER" och mata in den sista delen av tvärproduktekvationen, "BF-CE = X."

Mata in "ENTER", "PRGM", "Right Arrow" och "3", följt av "X, Y, Z."

Kod din slutrad, tryck på "ENTER" och "√ (X² + Y² + Z²)."

Spara ditt program genom att trycka på "PRGM" och namnge programmet "CROSSPRODUCT."

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer