Hur man beräknar nämnarens frihetsgrader

I statistisk analys används F-fördelningsbedömningen för att analysera varians i en provgrupp. Nämnarens frihetsgrader är den nedre delen av F-fördelningsförhållandet och kallas ofta frihetsgraderna. Du kan beräkna nämnarens frihetsgrader genom att subtrahera antalet provgrupper från det totala antalet testade prover.

Bestäm det totala antalet testade prover. Lägg till antalet prover som testats i varje grupp. Antag till exempel att du testat 10 Dell-datorer, 20 Hewlett-Packard-datorer, 30 Apple-datorer och 40 Gateway-datorer. Du skulle ha följande ekvation: 10 + 20 + 30 + 40 = 100.

Beräkna det totala antalet provgrupper. Fortsatt samma exempel, det finns fyra exempelgrupper: Dell-datorer, Hewlett-Packard-datorer, Apple-datorer och Gateway-datorer.

Beräkna nämnarens frihetsgrader. Subtrahera antalet provgrupper från steg 2 från det totala antalet prov som testats från steg 1. Från exemplet är ekvationen 100 - 4 = 96. Lösningen på denna ekvation är svaret.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer