Hur man hittar den totala ytan för en sluten cylinder

Att erhålla området med en enkel tvådimensionell form som en cirkel eller rektangel kräver att man följer en enkel formel, men för att bestämma den totala ytan för ett tredimensionellt föremål som en kon eller sluten cylinder krävs användning av flera formler. En cylinders yta består av två cirkulära baser och en rektangel. Den senare representerar cylinderns sidoyta. Beräkning av den totala ytarean kräver beräkning av summan av basytan och sidoytarean.

Beräkna basarealerna med formeln för en cirkels area: A = pi * r ^ 2. Om till exempel cylinderns radie är 5 är ytan för en bas pi * 5 ^ 2 eller 25pi, medan ytan för båda baserna tillsammans är 2 * 25pi eller 50pi.

Multiplicera basens omkrets med cylinderns höjd för att bestämma sidoytans yta. Om du skulle riva upp cylindern och lägga den platt på ett bord, skulle du upptäcka sidoområdet är helt enkelt en rektangel vars längd är basens omkrets och vars bredd är cylinderns höjd. Med en radie på 5 är omkretsen 2 * pi * 5 eller 10pi. Med en höjd av 10 multiplicerar du 10pi med 5 för att få en sidoyta på 50pi.

instagram story viewer

Lägg basytorna till sidoytan för att hitta den totala ytan. Med tanke på exemplet, lägg till 50pi till 50pi för att få en total yta på 100pi.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer