Hur man hittar diameter och cirkelradie

Diametern på en cirkel är avståndet över en cirkel direkt genom dess centrum. Radien är hälften av mätdiametern. Radien mäter avståndet från cirkelns centrum till valfri punkt i cirkeln. Du kan beräkna någon av mätningarna om du har en cirkels omkrets. Omkrets är det totala avståndet runt en cirkel. En cirkels omkrets är lika med cirkelns diameter multiplicerat med pi, vilket är 3,14159.

Ta omkretsen av en cirkel och dela den med Pi. Till exempel, om omkretsen är 12,56, skulle du dela 12,56 med 3,14159 för att få 4, vilket är cirkelns diameter.

Kontrollera dina beräkningar för noggrannhet. Arbeta igenom dina resultat bakåt för att verifiera dina resultat. Använd “D = R x 2”, där "D" är lika med diametern och "R" är lika med radien, för att lösa diametern med de siffror du fick tidigare. Använd sedan "C = pi x D", där "C" är lika med omkrets, för att lösa omkretsen. Om allt kontrolleras är dina beräkningar korrekta, men om inte, måste du arbeta igenom formlerna från början för att leta efter ditt fel.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer