Hur man räknar diametern på en cirkel

Diametern på en cirkel är mätningen av en rak linje som går från en punkt på cirkelkanten, genom centrum och till en annan punkt på motsatt kant av cirkeln. Du kan räkna ut diametern genom olika metoder, beroende på vilka mätningar du känner till. För att beräkna detta kan du behöva använda värdet pi. Pi är en matematisk konstant som är ett oregelbundet tal, vanligtvis representerat som 3.141593.

Använd en linjal för att mäta diametern på en cirkel. Om du försöker hitta diametern på en verklig cirkel - i motsats till de teoretiska i matematik problem - använd en linjal för att mäta ena änden av cirkeln mot den andra, se till att din linjal träffar exakt Centrum. Om du inte är säker på var centrum är, kan du göra ditt bästa för att uppskatta ett par gånger och sedan göra genomsnittliga dina resultat.

Multiplicera med två om du känner till radien. Radien är mätningen från cirkelns exakta centrum till ytterlinjen. Det är exakt hälften av diametern, så du behöver bara fördubbla den för att få mätningen för radien. Om radien till exempel är 5 cm skulle diametern vara 10 cm.

instagram story viewer

Dela omkretsen med pi om du känner till omkretsen. Detta är mätningen av utsidan av cirkeln. Om omkretsen är 21,98 cm är diametern 9 cm.

Om du känner till området, ta kvadratroten av fyra gånger ytan dividerat med pi. Till exempel, om området är 78,5 cm, multiplicerar du först det med fyra för att få 314 cm. Dela sedan det med pi för att få 100, ta sedan kvadratroten på 100, vilket skulle innebära att diametern är 10 cm.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer