Hur man beräknar radien från omkretsen

De tre primära egenskaperna hos en cirkel är dess omkrets, diameter och radie. Alla cirklar delar vanliga egenskaper som möjliggör formler som relaterar dessa egenskaper till varandra. Till exempel det berömda numret pi (ungefär 3,14, eller lite mer exakt, 3,14156) är förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter, och detta förhållande gäller för alla cirklar. Det är också sant att en cirkels omkrets har ett specifikt förhållande till sin radie, och detta betyder att det finns en enkel formel för att beräkna en cirkels radie om du känner till dess omkrets.

En cirkels omkrets är avståndet runt en cirkels kant. Det är vad du ritar om du använder en vanlig stift-och-penna kompass för att rita en cirkel runt en central punkt. En cirkels omkrets är direkt proportionell mot cirkelns diameter och radie.

En cirkels radie är en linje från cirkelns direkta centrum till dess yttre kant. En radie kan dras i vilken riktning som helst från mittpunkten. En cirkels radie är exakt halva längden av samma cirkels diameter, vilket är en linje som delar cirkeln i två lika stora halvor.

instagram story viewer

Och eftersom diametern på en cirkel är dubbelt så lång som dess radie, kan du ersätta 2r för d, med r står för radie.

Om du känner till cirkelns omkrets kan du använda ekvationen för omkrets för att lösa radiens cirkel. Först måste du ordna om ekvationen för att lösa för r. Gör detta genom att dela båda sidor med pi x 2. Denna åtgärd kommer att avbrytas på höger sida av ekvationen och lämna r för sig. Om du sedan vänder på ekvationens sidor kommer det att se ut så här:

Antag att du vet att en cirkels omkrets är 20 centimeter och att du vill beräkna radien. Anslut bara värdet för omkretsen till ekvationen och lös. Kom ihåg det pi är ungefär lika med 3,14.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer