Hur man ordnar bråk i storleksordning

Det krävs bara en elementär förståelse av bråk för att förstå att 3/4 är större än 1/10 eller 1/4 är mindre än 1/2, men att ordna bråk i ordning efter storlek är lite svårare när fraktionerna inkluderar större och mindre vanliga tal. Oavsett om du ordnar fraktioner från största till minsta eller minsta till största, kan en liten delning hjälpa dig att förstå hur du beställer dem.

Skriv ned var och en av fraktionerna på ett pappersark. För det här exemplet antar du att fraktionerna du vill beställa är 12/17, 7/9, 4/13, 1/2 och 5/8.

Ange "12" och sedan "÷", sedan "17" och tryck "=" på din räknare. Svaret är .705. Anteckna svaret på papperet bredvid "12/17."

Upprepa processen i steg 2 med var och en av fraktionerna. I det här exemplet kommer decimalbeloppen bredvid varje bråk att vara ".705" för "12/17," ".778" för "7/9," ".307" för "4/13," ".5" för "1/2" och ".625" för "5/8."

Tänk på decimalerna du har skrivit bredvid varje bråk och skriv sedan bråkarna i ordning från största till minsta. Ordningen för detta exempel skulle vara: 7/9, 12/17, 5/8, 1/2 och 4/13.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer