Vad är tio makter?

Krafterna på 10 bildar en uppsättning matematiska notationer som gör att du kan uttrycka valfritt tal som en produkt med multiplar om 10. Att notera siffror i styrkorna 10 är ett användbart sätt för ingenjörer, matematiker och studenter att skriva ner mycket stora siffror (eller små siffror) istället för att behöva skriva många nollor i a rad. Till exempel är 5000 lika med 5 multiplicerat med 1000, eller om du använder kraften 10-notering kan du säga 5.000 är lika med 5 multiplicerat med 10 till kraften 3.

Vetenskaplig notation

Även känd som "standardform" fick vetenskaplig beteckning sitt namn eftersom den först anställdes av forskare för att representera mycket stora och mycket små antal. "Kraften" som 10 multipliceras med är också känd som exponenten. Dessa kan hittas i positiva former som representerar multiplikation och negativa former som representerar delning.

Vad är en kraft på 10 lika?

Notationsindexet på 10 berättar hur många platser decimalpunkten ska flytta till höger. Tänk på vad som är 1,35 multiplicerat med 10 till den fjärde effekten, eller 1,35 x 10 ^ 4. Du kan beräkna det som 1,35 x (10 x 10 x 10 x 10) eller 1,35 x 10 000, vilket motsvarar 13 500. Om du flyttade decimalen i 1,35 med fyra punkter, skulle du också skapa 13 500.

instagram story viewer

Negativa krafter på 10

När du ser en negativ effekt på 10, indikerar det hur många gånger talet ska delas med den negativa effekten. Tänk på exemplet 5 multiplicerat med 10 till den negativa tredje effekten, eller 5 x 10 ^ -3. Oavsett om du skriver ekvationen ut som 5 dividerat med 10, dividerat med 10, dividerat med 10, eller om du helt enkelt flyttar decimaltalet till till vänster tre mellanslag kommer du till 0,005, vilket är det numeriska resultatet av att multiplicera 5 med 10 till den negativa tredje effekten.

Praktiskt exempel

Ett praktiskt exempel på krafterna på 10 är hur ett ljusår eller avståndet som ljus reser under ett år, uttrycks med hjälp av vetenskaplig notation snarare än att skriva ut hela den numeriska representationen. För forskare är det mycket lättare att skriva och arbeta med uttrycket 9,461 x 10 ^ 15 meter snarare än 9 461 000 000 000 000 meter.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer