Hur beräknar jag den 85: e procenthastigheten?

Percentiler mäter ett resultat i jämförelse med de andra resultaten av studien. Om du till exempel gör poäng i 50: e percentilen på ett test betyder det att du gjorde det bättre än hälften av deltagarna och sämre än hälften av deltagarna. Den 85: e percentilen används ofta för att bestämma hastighetsgränser för vägar. Teorin antar att de flesta förare är rimliga och inte vill hamna i en olycka, men vill komma till sin destination så snabbt som möjligt. Därför anses en hastighet med 85 procent av människorna att vara den högsta säkra hastigheten för den vägen.

Multiplicera 0,85 med antalet resultat i studien och lägg till 0,5. Till exempel, om studien inkluderar 300 bilhastigheter, multiplicerar du 300 med 0,85 för att få 255 och lägga till 0,5 för att få 255,5.

Leta upp de data som motsvarar det heltal som beräknades i steg 2. Om talet är ett heltal är motsvarande datapunkt den 85: e percentilen. Om siffran är decimal, hitta datapunkterna ovanför och under siffran. I det här exemplet skulle du hitta de 255: e och 256: e långsammaste bilarna.

instagram story viewer

Anslut värdena för de två siffrorna och decimaltalet i resultatet till följande ekvation för att hitta 85: e percentilen: 85: e percentilen = (1-d) _x + d_xx, där d är decimal från steg 2-resultatet, x är datapunkten som motsvarar heltalet under steg 2-resultatet och xx är datapunkten som motsvarar heltalet över steg 2 resultat. I detta exempel, eftersom resultatet är 255,5, är decimaltalet lika med 0,5, datapunkten nedan är den 255: e långsammaste bilen och datapunkten ovan är den 256: e långsammaste bilen. Om den 255: e långsammaste bilen går 55 mph och den 256: e långsammaste bilen 57 mph, skulle din ekvation vara 85: e percentilen = (1-0,5) _55 + 0,5_57, vilket förenklar till 56 mph som den 85: e percentilen.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer