Hur man gör en relativ frekvens tabell

Frekvenstabeller skapas från resultaten från en omröstning. Frekvenstabeller flikar resultatet av en omröstning och används för att konstruera histogram, som är grafiska representationer av valen. Relativa frekvenstabeller är mycket viktiga, eftersom de uttrycker valen i en omröstning som procent i stället för antalet val i en omröstning (till exempel valde 20% "A" istället för 44 personer valde "A"). Att konstruera en relativ frekvenstabell är användbart för att konstruera histogram och för att beräkna statistiken relaterad till en omröstning.

Skriv ner resultaten från omröstningen, uppdelad efter alternativ. Till exempel: 44 personer valde alternativ A, 56 valde B, 65 valde C, 45 valde D, 10 valde E.

Skapa en tabell med tre kolumner. Märk den första kolumnen "Datavärde", den andra kolumnen "Frekvens" och den tredje kolumnen "Relativ frekvens."

Gå till kolumnen "Relativ frekvenskolumn". Dela varje frekvensvärde med summan för att beräkna varje relativ frekvensvärde. Uttrycka procentsatsen som ett decimal mellan noll och 1. Skriv ner summan längst ner i kolumnen. Alternativ A hade 44 frekvenser och en relativ frekvens 44/200 = 0,2

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer