Definitioner av kontroll, konstanta, oberoende och beroende variabler i ett vetenskapsexperiment

Poängen med ett experiment är att hjälpa experimentet att definiera förhållandet mellan två delar av en naturlig process eller reaktion. De faktorer som kan ändra värde under ett experiment eller mellan experiment, såsom vattentemperatur, kallas variabler, medan de som förblir desamma, såsom acceleration på grund av gravitation på en viss plats, kallas konstanter.

Konstanter

Experimentella konstanter är värden som inte ändras under eller mellan experimenten. Många naturliga krafter och egenskaper, såsom ljusets hastighet och guldviktens atomvikt, är experimentella konstanter. I vissa fall kan en fastighet betraktas som konstant för ett experiment, även om den tekniskt sett kan förändras under vissa omständigheter. Vattnets kokpunkt ändras med höjd och acceleration på grund av tyngdkraften minskar med avståndet från jorden, men för experiment på en plats kan dessa också betraktas som konstanter.

Oberoende variabel

Den oberoende variabeln i ett experiment är variabeln vars värde forskaren systematiskt ändrar för att se vilken effekt förändringarna har. Ett väl utformat experiment har bara en oberoende variabel för att upprätthålla ett rättvist test. Om experimentet skulle ändra två eller flera variabler skulle det vara svårare att förklara vad som orsakade förändringarna i experimentresultaten. Till exempel någon som försöker hitta hur snabbt vatten kokar kan förändra vattenvolymen eller uppvärmningstemperaturen, men inte båda.

instagram story viewer

Beroende variabel

En beroende variabel är vad experimentet observerar för att hitta effekten av att systematiskt variera den oberoende variabeln. Även om ett experiment kan ha flera beroende variabler är det ofta klokast att fokusera experimentet på en beroende variabel så att förhållandet mellan den och den oberoende variabeln kan vara tydligt isolerat. Till exempel kan ett experiment undersöka hur mycket socker som kan lösas upp i en fast volym vatten vid olika temperaturer. Experimentet ändrar systematiskt temperaturen (oberoende variabel) för att se dess effekt på mängden upplöst socker (beroende variabel).

Kontrollera

En kontrollerad variabel är en variabel som kan förändras, men som experimentet avsiktligt håller konstant för att tydligare isolera förhållandet mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln. Till exempel ett experiment som undersöker förhållandet mellan hur mycket solljus växter får (oberoende variabel) och hur lång de växer (beroende variabel) bör se till att ingen av de andra faktorer förändras. Experimentet bör kontrollera hur mycket vatten växterna får och när, vilken typ av jord de planteras i och så många andra variabler som möjligt.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer