Hur man beräknar Kcat

Plotta ett diagram över produktkoncentration kontra tid för data från den enzymatiska analysens första provrör. Obs: den horisontella axeln ska vara "tid" och den vertikala axeln bör vara "produktkoncentration".

Beräkna den linjära regressionslinjen för datapunkterna du ritade i avsnitt 1, steg 1. Medan Excel- och grafräknare lätt kan bestämma denna linjära modell kan du härleda en uppskattning av regressionen linjens lutning genom att dividera skillnaden i produktkoncentration mellan intilliggande datapunkter med deras tidsskillnad.

Registrera lutningen på den linjära regressionslinjen från avsnitt 1, steg 2 som "initial reaktionshastighet (Vo)." Obs: i regressionsmodellen "[produktkoncentration] = m [tid] + b" är koefficienten "m" backe.

Upprepa steg 1, 2 och 3 för resten av provrören i analysen.

Plotta det inversa av substratkoncentrationen för varje provrör kontra det inversa av dess initiala reaktionshastighet (från avsnitt 1, steg 4). Till exempel om starthastigheten för ett provrör med en initial substratkoncentration på 50 mikromolär (uM) var 80 uM / s, inverserna skulle vara 1/50 uM för substratkoncentrationen och 1/80 uM / s för den initiala hastighet. Obs: den inversa substratkoncentrationen bör ligga på den horisontella axeln och den inversa initialhastigheten bör vara på den vertikala axeln.

instagram story viewer

Obs: substratkoncentrationen bör ligga på den horisontella axeln och den initiala reaktionshastigheten bör vara på den vertikala axeln.

Bestäm den linjära regressionslinjen för diagrammet du ritade i avsnitt 2, steg 1. Obs: eftersom du kommer att behöva känna till y-skärningspunkten för regressionslinjen bör du ange punkterna från Avsnitt 2, steg 1 i antingen Excel eller en grafkalkylator och använd den inbyggda regressionsmodelleringen funktionalitet.

Dela 1 med y-skärningspunkten från den linjära regressionslinjen. Detta ger dig värdet av det inversa av Vmax, den maximala reaktionshastigheten för enzymet. Obs: om den linjära regressionsmodellen har formen "[Invers Vo] = m [Inverse Substrate Conc.] + B", skulle värdet "b" vara y-skärningen. Dela 1 med "b" för att beräkna det inversa av Vmax.

Dela 1 med resultatet från avsnitt 2, steg 3 för att beräkna det faktiska värdet av Vmax.

Bestäm koncentrationen av enzymet i den ursprungliga analysen (se rådata). Obs: enzymkoncentrationen är densamma för alla provrör; endast substratkoncentrationerna varierar i analysen.

Dela Vmax (från avsnitt 2, steg 4) med enzymkoncentrationen (från avsnitt 2, steg 5). Resultatet är värdet på Kcat.

Andy Pasquesi, baserad i Chicago, har lång erfarenhet av att skriva för fordonsindustrin (BMW, MINI Cooper, Harley-Davidson), finansiella tjänster (Ivy Funds, William Blair, T. Rowe Price, CME Group), vård (Abbott) och konsumentvaror (Sony, Motorola, Knoll). Han har en kandidatexamen i engelska från Harvard University men bryr sig inte om Oxford-komma.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer