Vad är skillnaden mellan en kontroll och en kontrollerad variabel?

Vad är skillnaden mellan en kontroll och en kontrollerad variabel? Det motsvarar att titta på hela installationen, kontra en pusselbit. En kontroll hjälper forskare att observera förändringar i ett experiment. Kontrollvariabler är komponenter som förblir desamma trots ytterligare ändringar som gjorts inom experimentet.

Förstå

Vad är skillnaden mellan en kontroll och en kontrollerad variabel? Enligt ordlistan kontrollerar eller korrigerar en kontroll information som erhållits i andra experiment genom att ta bort alla variabler, förutom den som är intressant för forskaren. Det finns tre typer av variabler: oberoende, beroende och kontrollerad. Kontrollvariabler är objekt eller scenarier som finns kvar under hela experimentet. De är avsedda att etablera eller motbevisa relationer mellan beroende och oberoende variabler. När vatten rinner genom en handfatkran är den oberoende variabeln hur mycket kranen öppnas. Beroende variabler är den resulterande mängden vattenflöde. Kontrollerade variabler är kranen och vattentrycket, så länge de förblir ojusterade.

instagram story viewer

Uppstart

Kontroller kräver normalt ingen manipulation från forskargruppens sida. När effekterna av ett bilvax övervakades applicerades ingen produkt på kontrollområdet för att skapa en skarp kontrast mellan behandlade och icke-behandlade områden. Kontrollerade variabler kräver ett visst underhåll för att säkerställa att alla faktorer förblir desamma under ett experiment.

Tal

Experiment behöver bara en kontroll, medan det är vanligt att hitta mer än en kontrollerad variabel i ett experiment. När möss placeras i klockkrukor förblir musens art och burken i vilken den placerades konsekventa, vilket gör dem till kontrollerade variabler. När ytterligare objekt placeras i olika burkar jämförs resultaten med kontrollburken som bara innehåller en mus.

Påverkan

Medan kontroller ger forskare en indikation på förändringar som har skett inom ett experiment, med tillstånd av beroende och oberoende variabler ger kontrollvariabler giltighet för alla förvärvade information. Om någon aspekt av en kontrollerad variabel ändras skapar den opålitliga resultat. Skillnaden mellan en kontroll och en kontrollerad variabel kan vara liten, men de är båda väsentliga i experimentell forskning.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer