Vad är Base 10-block?

Bas 10, eller decimalsystemet, är det mest använda numeriska systemet i världen. I detta system tilldelas decimal- och bråkvärden baserat på siffrorna 1 till 10. Bas 10-block är vanliga matematiska manipulativ som hjälper barn i grundskolan att visualisera bas 10-systemet medan de arbetar med grundläggande och avancerade matematiklektioner.

Handla om

Base 10-block är matematiska manipulativ med tre primära komponenter. Den första komponenten är den enda kuben eller fyrkanten, varav det finns nio. Dessa små block representerar kolumnen i en matematisk figur. Den andra komponenten är en rad gjord av 10 kuber eller rutor sammanfogade. Det finns också nio av dessa, och var och en representerar tiokolonnen i en figur. Slutligen finns det en kub som består av 100 små kuber eller 10 rader kuber, vilket representerar hundratals kolumnen. Till exempel skulle antalet 234 representeras av två stora hundra kuber, tre små tiotals rader och fyra enstaka block.

Material

Base 10-block finns som tre- och tvådimensionella objekt, såväl som virtuellt. Tredimensionella bas 10-block är i allmänhet gjorda av rå trä eller plast. Vissa typer av tredimensionella bas 10-block är gjorda med pinnar så att de kan fästas på varandra, så att eleverna kan bygga sina egna rader och stora kuber. Tvådimensionella block finns i kalkylform, som eleverna sedan kan klippa ut eller färga enligt matematiska övningar. Dessutom finns det datorprogram och webbplatser som ger gratis interaktiva bas 10-block och aktiviteter för studenter och lärare.

instagram story viewer

Aktiviteter

Base 10-block kan användas för nybörjare och avancerad inlärning, eftersom blocken kan representera både heltal och bråk eller decimaler. Till exempel kan barn som lär sig räkna i tidiga elementära program använda blocken för att räkna med och förstå förhållandet mellan siffrorna i ett bas 10-system. Blocken kan också användas för att beräkna grundläggande additions- och subtraktionsproblem. Mer avancerade elever kan använda blocken för att addera och subtrahera bråk och decimaler, samtidigt som de representerar fraktionen för helheten.

Fördelar

Bas 10-block, som de flesta matematiska manipulativ, hjälper barn att förstå matematiska begrepp genom att göra abstrakta begrepp fysiska. Att använda bas 10-block för tidig grundutbildning hjälper barn att snabbt utveckla räkningsförmåga, vilket ger en stark grund för avancerad matematik. Med hjälp av bas 10-block och andra matematiska manipuleringar hjälper eleverna också att utveckla problemlösningskunskaper och främjar arbetet i grupper, vilket kan vara till nytta inom alla studier.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer