Hur man löser matematikproblem i ett 3X3-rutnät

Matematiklärare tilldelar matematiska kalkylblad med rutnät, som ser ut som stora fodrade rutor med en kolumn med siffror som går ner och en rad med siffror som går över. Där kolumnen och raden skär varandra kan du se en matematisk process, till exempel ett "x" för multiplicering eller ett "+" för tillägg, som låter eleven veta hur han ska bearbeta siffrorna i kolumnen med siffrorna i siffrorna i rad. Ett 3 x 3 rutnät kommer faktiskt att ha fyra kolumner och fyra rader, eftersom det skuggade området med de utskrivna siffrorna (siffror som du kommer att multiplicera eller lägga ihop) inte nödvändigtvis räknas som en del av rutnätet.

Titta på symbolen i det övre vänstra hörnet där kolumnen och raden skär varandra. Till exempel, om det fanns ett "x" i det övre vänstra hörnet skulle du multiplicera siffrorna i kolumnen med siffrorna i raden. Tänk på detta exempel: kolumnen som går ner läser som 1, 2, 3 och raden som går över läser som 4, 5, 6. Arbeta diagrammet från vänster till höger, uppifrån och ned. Du bör arbeta översta raden först, sedan flytta till andra raden och avsluta med den tredje raden.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer