Normala löptryck för R134A

Som ett köldmedium för luftkonditionering i nyare bilar är det optimala körtrycket för R134A mellan 22 och 57 pund per kvadrattum. Använder ett köldmedium, en vätska som kan förångas vid låg temperatur, som används i bilens luftkonditionering, U.S. Miljö Skyddsbyrån, säger att R134A inte är brandfarligt vid omgivningstemperaturer och inte frätande för metaller som aluminium, koppar och rostfritt stål.

Trycktemperaturdiagram

Liksom andra köldmedier motsvarar trycket på R134A dess temperatur. Du kan bestämma köldmedietrycket vid vilken temperatur som helst mellan −22 och 202 grader Fahrenheit genom att läsa av värdet från ett trycktemperaturdiagram.

Temperaturskillnad

I en kylbox med hög temperatur, där temperaturerna vanligtvis ligger mellan 45 och 60 grader Fahrenheit, spolens temperatur är vanligtvis mellan 10 och 20 grader Fahrenheit kallare än lådan sig. Denna skillnad är helt enkelt känd som temperaturskillnaden.

Normalt körtryck

För det normala körtrycket i ett R134A-system bör spolen gå vid 22 pund per kvadrattum vid den lägsta temperaturen, 45−20 = 25 grader Fahrenheit. På samma sätt, vid den högsta temperaturen, 60−20 = 40 grader Fahrenheit, bör spolen gå vid 57 psi. Med andra ord är det normala körtrycket för R134A mellan 22 och 57 psi i ett sådant system.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer