Hur man beräknar differentiella trycknivåer

Att skydda rören i ditt hushåll innebär att se till att de kan hantera vattentrycket och andra vätskor som strömmar genom dem. Regelbundet underhåll för att säkerställa att de fungerar ordentligt innebär att ta reda på om du kanske behöver en differenstrycksgivare. Dessa enheter känner av trycknivåer i vatten.

Formel för tryckdifferens

När vatten rinner genom rören utövar det en kraft på rörets inre väggar. Att uttrycka denna effekt som entryck, kraft dividerat med område, hjälper till att visa hur stark det är för vätskeflödet. Använd enheter av Pascal (Pa) till atmosfärer (atm) för att uttrycka tryck.

Användtryckdifferensformel, skillnaden mellan två andra tryck, för att jämföra andra tryckvärden, såsom trycket mellan två rör.Differenstrycksgivare(DP-sändare) upptäcker skillnader i tryck mellan två rör eller kamrar och omvandlar energin från dem till el. Detta gör demgivare, enheter som omvandlar en form av energi till en annan, så du kan också hitta det ordet som används för att hänvisa till dem.

instagram story viewer

Differenstrycksgivare

Många DP-sändare producerar en 4 till 20 mA elektrisk signal som kan skickas över långa avstånd och kan användas i industriella miljöer. De är konstruerade för att använda metoder för digital kommunikation för att låta forskare och andra individer upprätthålla trycket även långa avstånd.

Vissa DP-sändare används tillsammans med larm för att varna när trycknivåer överskrider en viss gräns. DP-sändare är också konstruerade för praktiska tillämpningar vid oljemätning och gasflödesmätning över vatten och mark, övervakningsvatten i reningsverk och för pumpsystem så att de kan kontrollera flödeshastigheten vid kylning torn.

Exempel på tryckdifferenser

Du kan också användaBernoulli-ekvation, baserat på Bernoullis princip, att beskriva flödet i DP-sändare. Själva principen är en uppsättning ekvationer som beskriver olika typer av flöde, men många skriver Bernoulli-ekvationen som

\ frac {P} {\ rho} + \ frac {V_s ^ 2} {2} + gz = konstant

för vätskans hastighet i en kontinuerlig banaMotoch höjd över en viss del av röretz​.

Den kinetiska energin, hur mycket energi partiklarna i vätskan har på grund av sin egen rörelse, orsakar dessa förändringar i tryck och volym för flytande vätska. När vätskan flyter från vilotillstånd till rörelsetillstånd omvandlas dess potentiella energi (hur mycket energi den har vilande) till kinetisk. Denna observation låter dig också ställa in energivärden som är lika med varandra som tryckdifferenser som:

\ frac {P_1} {\ rho} + \ frac {V_1 ^ 2} {2} + gz_1 = \ frac {P_2} {\ rho} + \ frac {V_2 ^ 2} {2} + gz_2

för två tryckP1ochP2, två hastigheterV1ochV2och två höjderz1 ochz2. Använd denna ekvation i kombination med skillnader i tryck mellan rör eller platser i rör för att bestämma differenstryck. Vätskan måste strömma i en "steady-state" ström, en metod för nuvarande många vätskesystem är utformad för användning, vilket innebär att varje förändring i flödeshastigheten eller andra faktorer som kan påverka flödeshastigheten är försumbar.

Du kan beräkna hydrostatiskt tryck för en vätska som

P = \ rho \ gånger g \ gånger h

för densitet av en flytande "rho"ρ(i kg / m3 men du kan också hitta andra enheter av massa / volym), gravitationsaccelerationskonstantg(9,8 m / s2) och vätskekolonnens höjdh(i m eller lämpliga längdenheter). Exempel på tryckdifferenser kan visa hur DP-sändare fungerar med avseende på vätskeflödet.

Teachs.ru
  • Dela med sig
instagram viewer