Како пронаћи координате рупе на графикону

Рационалне једначине могу имати оно што се назива дисконтинуитетима. Неуклоњиви дисконтинуитети су вертикалне асимптоте, невидљиве линије којима се граф приближава, али их не додирује. Остали дисконтинуитети називају се рупе. Проналажење и графиковање рупе често укључује поједностављивање једначине. Ово оставља дословну „рупу“ у линији графикона која је често представљена отвореним кругом.

Факторирајте на бројник и називник рационалне једначине користећи трином, највећи заједнички фактор, груписање или разлику фактора квадрата.

Потражите било који фактор идентичан на врху и дну и прецртајте оба. Затим препишите једначину без њих. Графикујте овај поједностављени облик - то може бити линеарна, квадратна или рационална једначина, јер у имениоцу још увек постоји к.

Поставите називник једнак нули и решити за х. Резултат је к-координата рупе. Имајте на уму да је могуће имати више асимптота ако имате сложени називник, на пример „(к + 1) (к - 1)“. У таквом случају имали бисте две к координате: -1 и 1

За коначни одговор напишите к-координате и и-координате у заградама, одвојене зарезом.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer