Како израчунати нагиб тангенте

Помоћу рачуна можете одредити нагиб тангенте у било којој тачки функције. Приступ рачунању захтева узимање извода функције из које потиче тангентна линија. По дефиницији, извод функције у било којој датој тачки једнак је нагибу тангенте у тој тачки. Ова вредност се такође понекад описује као тренутна брзина промене функције. Иако рачун има репутацију тешког, извод из већине једноставних алгебарских функција можете брзо пронаћи.

Напишите функцију на коју се примењује тангентна линија у облику и = ф (к). Израз означен са ф (к) састојаће се само од променљиве к, која се може појавити неколико пута и подићи на различите степене, а може садржати и нумеричке константе. Као пример, узмите у обзир функцију и = 3к ^ 3 + к ^ 2 - 5.

Узми извод функције управо написане. Да узмемо изведеницу, прво замените сваки израз који је у облику (а) (к ^ б) са термином у облику (а) (б) [к ^ (б-1)]. Ако овај процес резултира термином који садржи к ^ 0, тада тај к једноставно поприма вредност "1." Друго, једноставно уклоните све нумеричке константе. Извод из примера једначине једнак је 9к ^ 2 + 2к.

instagram story viewer

Одредите к тачку на функцији при којој желите да израчунате нагиб тангенте. Уметните ту вредност к у управо израчунати извод и решите резултујућу вредност функције. Да би се пронашла тангента примера функције при к = 3, израчунала би се вредност 9 (3 ^ 2) + 2 (3). Ова вредност, 87 у случају примера, је нагиб тангенте у тој тачки.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer