Како објаснити улазне и излазне табеле у алгебри

Улазне и излазне табеле су дијаграми који се користе за подучавање основних појмова функција. Заснивају се на правилу функције. Када се табела попуни, она ствара парове координата неопходних за конструкцију графикона. Улаз је вредност к која се примењује на функцију. Излаз је ф (к) или одговор који се добија као резултат стављања к у функцију.

Опишите како су улазне и излазне табеле корисне за представљање математичких функција. За разлику од регуларних алгебарских једначина, већина функција је представљена са ф (к), а не и. Ово показује да је ф функција к. За сваки к постоји само један ф (к). Табела улаза и излаза помаже да се ово поједностави.

Напишите оквир за улазну и излазну табелу. Табела улаза и излаза састоји се од две колоне. Улазна колона је обично на левој, а излазна на десној страни. Улазна колона је к, а излазна колона је ф (к). На пример, вредности у колони за унос могу бити 1, 2 и 3. Морат ћете одредити излаз за сваку од ових вриједности.

Испитајте функцију и ставите сваку вредност уноса у функцију. На пример, функција може бити ф (к) = 2к + 4. Ако ставите к = 1 у функцију, тада ћете добити одговор ф (к) = 6 за излаз.

instagram story viewer

Користите вредности у улазној и излазној табели да бисте креирали графикон функције. Графикон функције помоћи ће вам да боље разумете једначину функције. Нацртајте сваку тачку табеле, а затим повежите тачке.

Користите тест вертикалне линије да бисте доказали да је функција заиста функција. Релација може имати елемент улаза који вам даје више од једног излаза. Ипак, у функцији постоји само један излаз за сваки улаз. Две тачке на графикону које чине вертикалну линију представљају релацију, али не и функцију. Будући да тачке за функцију ф (к) = 2к + 4 не успевају на вертикалној линији, функција је важећа.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer