Колико је физичка геологија утицајна на људе?

Саставни материјали Земље и процеси кроз које пролазе одређују многе аспекте људске цивилизације. Физичка геологија планете одређује природне ресурсе доступне цивилизацији и стога има утицаја на урбани развој, економије и јавно здравље. Штавише, и постепене и нагле промене пејзажа утичу на популације које га насељавају.

Природни ресурси и економски живот

Физичка геологија региона дефинисана је саставом Земљине коре у том региону. Као такво, ово одређује ресурсе доступне људима који живе у том региону. Физичка геологија може утицати на популације чак и када ресурси становништву не користе непосредно. Када је ресурс вредан на светској размени, то ће имати позитивне економске последице за становништво. На пример, Саудијска Арабија има најмасовнију резерву нафте на свету. Ова геолошка чињеница појачава економски и политички положај Саудијске Арабије, а то, пак, може утицати на квалитет живота њених становника.

Горњи слој тла и пољопривреда

Неки региони су погодни за пољопривреду на основу специфичних материјала у Земљиној кори. Други по висини слој коре, назван горњи слој тла, богат је хранљивим састојцима и стога је добар за гајење усева. На пример, регион Велике равнице у Сједињеним Државама имао је дубок слој горњег слоја тла што је довело до ширења пољопривреде. Временом су, међутим, прекомерна пољопривреда и природни процеси попут ерозије умањили квалитет земљишта. То је довело до прашинских олуја 1930-их. Стога је важно имати на уму и значај физичке геологије за људе, као и утицај који људи могу имати на физичку геологију.

instagram story viewer

Темељ и цивилизација

Темељна стена је слој чврсте стене испод тла региона. Тип и дубина темељног слоја играју велику улогу у одређивању и начина градње и протока воде у неком региону. Архитекте и планери морају узети у обзир основу при пројектовању темеља зграда. Темељи који су усидрени на темељну основу су обично стабилнији од оних који нису. Ако је темељни слој изузетно дубок или непробојан, то може отежати или коштати изградњу темеља. Поред тога, подлога региона одређује формирање водоносника и подземни проток воде. Ови фактори се морају узети у обзир приликом бушења бунара и праћења протока отпадних вода.

Катастрофални догађаји

Физичка геологија обухвата проучавање тектонских плоча Земље и њихово кретање. Сеизмички догађаји попут земљотреса и цунамија резултат су тектонских померања. На тај начин, физичка геологија има огроман утицај на цивилизацију. Ако регион није спреман за такву катастрофу, данак на локални живот и друштво може бити тежак. На пример, цунами у Индијском океану 2004. године изненадио је због недостатка система упозорења на цунами. На крају, у тсунамију је погинуло више од 227.000 људи. Ако регион ризикује геолошке катастрофе, припрема може помоћи у спашавању живота. На пример, Савезна агенција за управљање ванредним ситуацијама у Сједињеним Државама има сет сеизмичких кодова намењених минимализацији оштећења зграда у земљотресима. У регионима склоним земљотресима, попут Калифорније, придржавање ових правила може помоћи у смањењу штете и губитака.

Експлоатација

Утицај физичке геологије на људе није једностран; цивилизација може имати утицај на физичку геологију. На пример, неке врсте изградње и развоја могу убрзати ерозију. Штавише, ресурси се троше када их људи ископају. Увек треба узети у обзир међусобно повезану природу геологије и цивилизације када је технолошки развој надомак. Ако пракса укључује експлоатацију физичке геологије и ако није еколошки одржива, на крају би могла имати штетне ефекте на људе који је предузимају.

Teachs.ru
  • Објави
instagram viewer