Vprašanja za preizkus matematične prakse

Visokošolski preizkus matematične prakse (CPT Math) uporabljajo fakultete in univerze za ocenjevanje stopnje matematičnih spretnosti študentov. Zajemati namerava vse, kar se nauči skozi srednjo šolo matematike. Rezultat, ki ga dobite, določa, katere tečaje se kvalificirate. Namen tega je najti najustreznejšo začetno uvrstitev v univerzitetni učni načrt matematike. V testu so trije glavni razdelki: aritmetika, osnovna algebra in matematika na fakulteti. Z vrsto vprašanj v posameznem odseku se lahko bolje seznanite, če opravite kateri koli brezplačni spletni preizkus prakse ali uporabite druga orodja za ocenjevanje, ki so na voljo na spletu. Ti vam bodo pomagali oceniti napredek in določiti področja, na katerih morate delati.

Aritmetika

Aritmetični odsek vključuje osnovne operacije (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje) z ulomki, decimalna mesta in cela števila, razmerja in razmerja, poenostavitev ulomkov, preprosta geometrija in beseda težave. Primeri vprašanj, ki jih najdemo v tem oddelku, so: "Kvadratni koren iz 35 je med dvema celima številkama?", "Ulomek 3/125 zapiši kot decimalno mesto in odstotek," "45 odstotkov od 300 =?."

instagram story viewer

Elementarna algebra

Elementarna algebra vključuje operacije z racionalnimi števili in celimi števili, vrednotenje in poenostavitev algebarskih izrazov, reševanje osnovnih linearnih izrazov, osnovne operacije monoma in polinoma, pozitivne racionalne korenine in eksponenti, prevajanje zapisanih besednih zvez v algebrski izraz in reševanje besednih problemov geometrija sklepanje. Naslednja vprašanja so primer tega, kar lahko najdete v testu: "Faktor 3y (x-3) -2 (x-3)," Pomnoži (x - 4) (x + 5) "ali" V katerem kvadrantu je točka (-3,4)? "

Matematika na visoki šoli

To področje testa bo določalo, v kateri razred matematike na višji stopnji boste sprva uvrščeni. Vprašanja vključujejo poenostavitev racionalnih algebrskih izrazov, manipuliranje s koreninami in eksponenti, reševanje linearnih in kvadratnih enačb, geometrijo ravnin, grafične algebrske funkcije, faktorije, kompleksna števila, nizi in zaporedja, permutacije in kombinacije ter funkcije (polinom, algebra, eksponent in logaritemsko). Naslednje vprašanje je primer tega, kar lahko najdete v tem poglavju: "Če sta 4. in 9. aritmetičnega zaporedja 36 in 81, kaj je razlika med zaporednimi izrazi?. "Drug primer je:" Ko graf y = 3 cos 2x doseže minimum, poiščite vrednost koordinata y. "

Premisleki

Skupnostne šole pogosto nudijo pripravljalne tečaje ali tečaje za izpite na višji šoli. Za informacije o tej vrsti vira se obrnite na svetovalca. Poleg tega se lahko vpišete na plačljive tečaje, ki vam omogočajo prenos gradiv za tečaje, ki pokrivajo celoten izpit (glejte Viri). Do brezplačnih študijskih gradiv in izpitov lahko dostopate tudi prek spletne strani Howard Community College in MathPlusFun.com (glejte Viri).

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer