Prednosti in slabosti frekvenčne tabele

Tabele frekvenc so lahko uporabne za opis števila pojavitev določene vrste referenčne točke v naboru podatkov. Frekvenčne tabele, imenovane tudi frekvenčne porazdelitve, so eno najbolj osnovnih orodij za prikaz opisne statistike. Tabele frekvenc se pogosto uporabljajo kot hitra referenca pri distribuciji podatkov; jih je enostavno razlagati in lahko prikazujejo velike nabore podatkov na dokaj jedrnat način. Tabele frekvenc lahko pomagajo prepoznati očitne trende znotraj nabora podatkov in se lahko uporabljajo za primerjavo podatkov med nabori podatkov iste vrste. Tabele frekvenc pa niso primerne za vsako aplikacijo. Lahko zakrijejo ekstremne vrednosti (več kot X ali manj kot Y) in se ne podvržejo analizam nagiba in kurtoze podatkov.

Hitra vizualizacija podatkov

Tabele frekvenc lahko hitro razkrijejo odstopanja in celo pomembne trende znotraj nabora podatkov z ne več kot le površnim pregledom. Na primer, učiteljica lahko na frekvenčni tabeli prikaže srednješolske ocene učencev, da si na hitro ogleda, kako je njen razred na splošno. Številka v frekvenčnem stolpcu bi predstavljala število študentov, ki so dobili to oceno; za razred 25 študentov bi lahko frekvenčna porazdelitev prejetih ocen izgledala nekako takole: Frekvenca razredov A... 7 B... 13 C... 3 D... 2

instagram story viewer

Vizualizacija relativne številčnosti

Tabele pogostosti lahko pomagajo raziskovalcem, da preučijo relativno številčnost posameznih ciljnih podatkov v svojem vzorcu. Relativna številčnost predstavlja, koliko nabora podatkov sestavljajo ciljni podatki. Relativna številčnost je pogosto predstavljena kot frekvenčni histogram, vendar jo je mogoče enostavno prikazati v tabeli frekvenc. Upoštevajte enako porazdelitev frekvence vmesnih ocen. Relativna številčnost je preprosto odstotek študentov, ki so dosegli določeno oceno, in je lahko v pomoč pri konceptualizaciji podatkov, ne da bi jih preveč razmišljali. Na primer, z dodanim stolpcem, ki prikazuje odstotek pojavnosti posamezne ocene, lahko enostavno glejte, da je več kot polovica razreda dosegla B, ne da bi morali podrobno preučevati podatke.

Relativna številčnost frekvence stopnje (% frekvence) A... 7... 28% B... 13... 52% C... 3... 12% D... 2... 8%

Kompleksni nabori podatkov bodo morda razvrščeni v intervale

Ena pomanjkljivost je, da je težko razumeti zapletene podatkovne nize, ki so prikazani v frekvenčni tabeli. Velike nabore podatkov lahko razdelimo na intervalske razrede za enostavno vizualizacijo s frekvenčno tabelo. Če bi na primer vprašali naslednjih 100 ljudi, ki jih vidite, katere starosti so, bi verjetno dobili široko paleto odgovorov, ki segajo od treh do triindevetdesetih. Namesto da bi v tabelo pogostosti vključili vrstice za vsako starost, bi lahko podatke razvrstili v intervale, kot so 0 - 10 let, 11 - 20 let, 21 - 30 let itd. To se lahko imenuje tudi razvrščena frekvenčna porazdelitev.

Tabele s frekvencami lahko prikrijejo nagib in kurtozo

Če se podatki na histogramu ne prikažejo, neenakomernost in kurtoza podatkov v tabeli frekvenc morda ne bosta očitna. Neenakomernost vam pove, v katero smer se nagibajo vaši podatki. Če bi bile ocene prikazane na osi X grafa, ki prikazuje pogostnost vmesnih ocen za naših zgoraj navedenih 25 študentov, bi se porazdelitev gibala proti A in B. Kurtosis vam pove o osrednjem vrhu vaših podatkov - ali bi padel v skladu z normalno porazdelitvijo, kar je lepa gladka zvončasta krivulja, ali bi bil visok in oster. Če v našem primeru grafično prikažete srednjeročne ocene, boste pri B našli visok vrh z ostrim padcem porazdelitve nižjih ocen.

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer