Razlika med sanacijo in posegom v matematiko

Učenci, ki matematičnih ciljev ne obvladajo zgodaj, se pri kasnejših inštrukcijah matematike pogosto borijo. Nujne so učinkovite sanacijske in intervencijske strategije. Sanacija vključuje ponovno poučevanje, medtem ko je intervencija primerna za učence z učnimi težavami ali posebnimi potrebami.

Sanacija je učinkovito poučevanje gradiva, ki še ni bilo obvladano, ko je bilo prvotno poučeno, v skladu z a raziskovalna študija za Jugovzhodni regionalni svet za izboljšanje izobraževanja, ki sta jo opravili Gypsy Anne Abbott in Elizabeth McEntire. Uspešna sanacijska strategija zajema vse predpogoje ali koncepte, potrebne za razumevanje trenutnega cilja.

Mnogi učenci imajo težave z učenjem matematike zaradi težav s spominom, učnih težav ali drugih izzivov. Glede na študijo E.H. Kroesbergen in J.E.H. Van Luit, intervencija se uporablja za poučevanje osnovnih matematičnih veščin in strategij reševanja problemov za študente s posebnimi potrebami.

Intervencija je ustrezen odziv na specifične učne težave za študente s posebnimi potrebami. Sanacija pa je primerna za vsakega študenta, ki ne obvlada določenega matematičnega koncepta. Študentje, ki se snovi niso naučili prvič, ko jo je poučevala, bodo preprosto potrebovali poučevanje ali nov pristop, medtem ko študentje s težave pri učenju bodo morda potrebovale tudi spremembe pouka in ocenjevanja, več časa za dokončanje nalog ali skrajšane naloge.

instagram story viewer

Teachs.ru
  • Deliti
instagram viewer