Ako nájsť doménu funkcie definovanej rovnicou

V matematike je funkcia jednoducho rovnica s iným názvom. Niekedy sa rovnice nazývajú funkcie, pretože to nám umožňuje ľahšie s nimi manipulovať a nahradiť celé rovnice do premenných iných rovníc s užitočnou skratkovou notáciou pozostávajúcou z f a premennej funkcie v zátvorky. Napríklad rovnica „x + 2“ by sa mohla zobraziť ako „f (x) = x + 2“, kde „f (x)“ znamená funkciu, ktorej je rovná. Ak chcete nájsť doménu funkcie, musíte uviesť zoznam všetkých možných čísel, ktoré by vyhovovali funkcii, alebo všetky hodnoty „x“.

Opíšte rovnicu a nahraďte f (x) znakom y. To dáva rovnicu do štandardného tvaru a uľahčuje jej riešenie.

Preskúmajte svoju funkciu. Pomocou algebraických metód presuňte všetky vaše premenné s rovnakým symbolom na jednu stranu rovnice. Najčastejšie presuniete všetky svoje „x“ na jednu stranu rovnice, zatiaľ čo svoju hodnotu „y“ ponecháte na druhej strane rovnice.

Urobte potrebné kroky, aby „y“ bolo pozitívne a osamelé. To znamená, že ak máte „-y = -x + 2“, vynásobíte celú rovnicu číslom „-1“, aby bolo „y“ pozitívne. Ak máte tiež „2y = 2x + 4“, vydelíte celú rovnicu 2 (alebo vynásobíte 1/2), aby ste ju vyjadrili ako „y = x + 2“.

instagram story viewer

Určte, aké hodnoty „x“ by vyhovovali rovnici. To sa deje tak, že sa najskôr určí, aké hodnoty rovnici nevyhovujú. Jednoduché rovnice, ako je tá vyššie, je možné uspokojiť všetkými hodnotami „x“, čo znamená, že v rovnici bude fungovať akékoľvek číslo. Avšak pri zložitejších rovniciach obsahujúcich druhé odmocniny a zlomky určité čísla rovnicu nevyhovujú. Je to tak preto, lebo tieto čísla, ak sú zapojené do rovnice, poskytnú buď imaginárne čísla, alebo nedefinované hodnoty, ktoré nemôžu byť súčasťou domény. Napríklad v „y = 1 / x“ sa „„ x “nemôže rovnať 0.

Vymenujte hodnoty „x“, ktoré vyhovujú rovnici, ako množinu, pričom každé číslo je oddelené čiarkami a všetky čísla v zátvorkách vyzerajú takto: {-1, 2, 5, 9}. Je obvyklé uvádzať hodnoty v číselnom poradí, ale nie je to nevyhnutne potrebné. V niektorých prípadoch budete chcieť na vyjadrenie domény funkcie použiť nerovnosti. Pokračovaním príkladu z kroku 4 bude doména {x <0, x> 0}.

Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer