Ako si vyrobiť rotačné mozaikovanie

Nakreslite tvar pôvodného mozaikovania, ktoré chcete otočiť. Základné geometrické obrazce, ako sú trojuholníky alebo štvorce, sú dobré tvary, s ktorými sa vyrovnáte, keď sa začínate učiť otáčať.

Vyberte bod, okolo ktorého chcete otočiť svoju figúru. Bodom môže byť roh mozaikovania, kdekoľvek pozdĺž strany alebo v bode, ktorý nie je súčasťou mozaikovania.

Otočte figúrku. Tento proces bude závisieť od toho, ako presne bola vaša mozaika vykonaná. Ak to bolo nakreslené napríklad na papieri, umelec môže otočiť stranu a prekresliť obrázok. Obkladači sa môžu premiestniť sami a vytvoriť obraz v novej orientácii.

Opakujte návrh toľkokrát, koľkokrát je potrebné, aby ste okolo mozaiky prešli okolo 360 stupňov.

Bill Varoskovic sa profesionálne venuje písaniu od roku 2010. Medzi jeho oblasti akademických znalostí patria svetové náboženstvá, americká posunková reč, psychológia, osobnosť a budovanie komunity. Medzi ďalšie oblasti skúseností patria šport, cestovanie a životný štýl. Varoskovic v roku 2010 získal titul bakalára psychológie na univerzite Central Michigan University.

instagram story viewer
Teachs.ru
  • Zdieľam
instagram viewer