Jaki jest cel analizy czynnikowej?

Analiza czynnikowa to statystyczna technika redukcji i analizy danych, która ma na celu wyjaśnienie korelacji między wieloma wynikami w wyniku jednego lub większej liczby podstawowych wyjaśnień lub czynników. Technika ta obejmuje redukcję danych, ponieważ próbuje przedstawić zbiór zmiennych za pomocą mniejszej liczby.

Funkcjonować

Analiza czynnikowa próbuje odkryć niewyjaśnione czynniki, które wpływają na współzmienność między wieloma obserwacjami. Czynniki te reprezentują podstawowe koncepcje, których nie można odpowiednio zmierzyć pojedynczą zmienną. Na przykład na różne mierniki postaw politycznych może wpływać jeden lub więcej podstawowych czynników.

Znaczenie

Analiza czynnikowa jest szczególnie popularna w badaniach ankietowych, w których odpowiedzi na każde pytanie stanowią wynik. Ponieważ wiele pytań jest często powiązanych, czynniki leżące u podstaw mogą wpływać na odpowiedzi pacjenta.

Rozważania

Ponieważ celem analizy czynnikowej jest odkrycie czynników leżących u podstaw, które wyjaśniają korelacje między wieloma wynikami, ważne jest, aby badane zmienne były przynajmniej w pewnym stopniu skorelowane; w przeciwnym razie analiza czynnikowa nie jest odpowiednią techniką analityczną.

instagram story viewer

Ostrzeżenie

Analiza czynnikowa wymaga użycia komputera, zwykle z oprogramowaniem statystycznym, takim jak SAS lub SPSS. Program arkusza kalkulacyjnego Excel nie może przeprowadzić analizy czynnikowej bez programu, który rozszerza jego możliwości statystyczne.

Zapobieganie/rozwiązanie

Jednym z programów, który umożliwia Excelowi przeprowadzanie bardziej złożonych analiz statystycznych, takich jak analiza czynnikowa, jest XLStat, który można kupić online.

Teachs.ru
  • Dzielić
instagram viewer